Universitetet i Oslo, (UiO) - Økonomileder

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1500 ansatte (ca. 1000 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Økonomileder

Søknadsfrist: 15. januar 2018

Er du en strategisk sterk og offensiv økonom som søker nye utfordringer?

Vi søker en proaktiv og tydelig økonom som trives med ledelse og overordnet styring av en stor og kompleks virksomhet ved Universitetet i Oslo. Du vil sitte i en nøkkelposisjon som rådgiver for fakultetsledelsen, samtidig som du skal koordinere økonomifunksjonen i underliggende enheter. Stillingen vil inneholde en blanding av både strategiske og operative oppgaver, og du bør trives med begge for å lykkes i rollen. Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør.

Fakultetsadministrasjonen består av fakultetets ledelse og 6 seksjoner med til sammen ca. 70 medarbeidere. Vi holder til i nye lokaler i Sogn Arena ved Ullevål stadion, hvor alle medarbeiderne er samlokalisert i åpent kontorlandskap. Les gjerne mer om fakultetet på våre nettsider www.med.uio.no

Viktige arbeidsoppgaver for stillingen vil være

 • strategisk rådgivning til fakultetsledelsen
 • overordnet økonomistyring, i tett samarbeid med instituttene og sentraladministrasjonen
 • delta i relevante fagfora, intern og eksternt
 • yte støtte til forskningsadministrasjon og ekstern finansiering
 • lede og utvikle egen avdeling, herunder personalansvar for egne ansatte
 • praktisk og operativ utførelse av relevante oppgaver for stillingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum på bachelornivå
 • Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant ledererfaring med økonomistyring

Du trives med en stor kontaktflate og har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig. Du evner å bygge gode relasjoner over tid og trives med å bygge og vedlikeholde relevante nettverk.

Du vil jobbe i et miljø med høy kompetanse innenfor sine fagområder, med tydelige krav og forventninger til din fagkompetanse innenfor økonomistyring og ledelse. Relevant erfaring med ekstern finansering av fakultetets aktiviteter, både nasjonalt og internasjonalt, vil være en fordel. Din evne til å tenke helhetlig og strategisk vil vektlegges.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • lønn som seksjonssjef stillingskode 1211 (kr. 686.900 - 838.300), avhengig av kompetanse og erfaring
 • fleksibel arbeidstid og sommertid fra 15. mai til 14. september
 • gode velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • stilling i en IA-virksomhet
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Kontaktpersoner

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre.

 • Rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 90892522 eller
 • Øystein Malme, tlf 40403554, alternativt
 • Fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler, tlf. 97483184

Søknadsfrist: 15. januar 2018

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «Søk stillingen»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det før offentliggjøring, jfr. offentleglova § 25, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 15.01.2018
Web: www.uio.no

Kontakt: Jan Egil Myhre (Rådgivere i Habberstad)
Telefon: 90892522

Kontakt 2: Øystein Malme
Telefon: 40403554