Universitetet i Oslo, (UiO) - Ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved REK sør-øst

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

REK sør-øst er sekretariatet for de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i helseregion sør-øst. Komiteene skal godkjenne all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker og/eller benytter personopplysninger eller biologisk materiale i slik forskning.

Ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved REK sør-øst

Søknadsfrist 5. juni 2017

REK sør-øst behandler i dag ca 1000 nye forskningsprosjekter i året. Sekretariatet består av 15 ansatte. Det er ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434/1364) ved sekretariatet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Forberede og ferdigstille saker for komité, veilede søkere og bidra i opplæring og kurs for forskningsansvarlige institusjoner.
 • Ta stilling til og begrunne prinsipielle og praktiske spørsmål av vitenskapelig, juridisk og etisk art som er behandlet i komité.
 • Vikariere for komitésekretær/rådgiver ved behov.
 • Utføre alle typer saksbehandling innenfor sekretariatets arbeidsfelt.
 • Videre kan det bli aktuelt med spesialoppgaver etter interesse og kompetanse etter nærmere avtale med ledelsen, så som kompetanseoppbygging, planlegging av opplæring, utredninger, høringer, policy, ansvar for spesialfelt.
 • For tilsetting som seniorrådgiver kreves at den som ansettes kan gjøre høyt kvalifisert rådgivningsarbeid, for eksempel i form av utforming av policy og strategier, og ha ansvar for kompliserte oppgaver som krever stor grad av samhandling mellom komiteene.

 

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever relevant utdanning, minimum tilsvarende bachelorgrad innen for eksempel jus/rettsvitenskap, etikk eller helsefag.
 • Det vil bli lagt vekt på erfaring fra forvaltning innen forskning, tilsyn, forskningsstøtte eller helseadministrasjon.
 • Det vil bli lagt vekt på godt kjennskap til helseforskningsloven, interesse for forskningsetikk og analytisk evne til faglige vurderinger.
 • Du bør være en dyktig og engasjert fagperson.
 • For tilsetting som seniorrådgiver kreves det minimum mastergrad, relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå.

Personlige egenskaper

 • Den som tilsettes må være personlig egnet og ha gode samarbeidsevner.
 • Det er nødvendig å være handlingsrettet og å ha god gjennomføringsevne.
 • Evne til god skriftlig fremstillingsevne er nødvendig.
 • Faglig engasjement og erfaring vil bli vektlagt.
 • Det vil også bli lagt vekt på god rolleforståelse, kommunikasjonsevner og interesse for prosesser hvor beslutninger tas i fellesskap i komité.

 

Vi tilbyr

 • En stilling med faglige og forvaltningsmessige utfordringer innen et hyggelig og krevende arbeidsmiljø.
 • Lønnsspenn 499 600 til 623 900 for rådgiver, lønnsspenn 548 200 til 704 800 for seniorrådgiver.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
 • Gode velferdsordninger, blant annet mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Fleksibel arbeidstid.

Søknadsbrev og CV skal følge søknaden som vedlegg.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Besøksadresse

Gullhaugveien 1-3

0484 OSLO

Postadresse

Postboks 1130

Blindern

0316 OSLO

Telefon

22 84 55 11

 

Fylke:

Oslo

Søknadsfrist: 05.06.2017

 

Referansenummer: 2017/5627

 

Hjemmeside:

http://helseforskning.etikkom.no

 

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Knut W. Ruyter - for spørsmål om stillingen

tlf: +47 22 84 55 18

Olaug Twedt Myhre – for spørsmål om elektronisk søknad

tlf: +47 22 84 55 19

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 05.06.2017
Web: www.uio.no

Kontakt: Avdelingsdirektør Knut W. Ruyter - for spørsmål om stillingen
Telefon: +47 22 84 55 18

Kontakt 2: Olaug Twedt Myhre – for spørsmål om elektronisk søknad
Telefon: +47 22 84 55 19