Universitetet i Oslo, (UiO) - Direktør for UiO:Livsvitenskap

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

UiO:Livsvitenskap er UiOs største satsing noensinne og drives av et sekretariat bestående av direktøren, en administrativ leder og en kommunikasjonsrådgiver. Det overordnede målet for satsingen er å bringe sammen spisskompetanse fra medisin, biologi, fysikk, kjemi, farmasi, matematikk, statistikk, informatikk og en rekke andre fag, inkludert samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag,for å skape tverrfaglig forskning og utdanning som gir ny kunnskap,nye ideer og betydelig innovasjon innen livsvitenskap. Sliks kal vi bidra vi til ny næring for Norge og omstilling til en grønnere økonomi.

UiO:Livsvitenskap skal, sammen med universitetets fagmiljøer og det omkringliggende økosystemet for innovasjon initiere og være pådriver for forskning, utdanning og innovasjon som er globalt synlig og relevant og videreutvikle Osloregionen til et nordisk kraftsenter for livsvitenskap. UiO:Livsvitenskap er premissleverandør for et nytt forsknings- og undervisningsanlegg for livsvitenskap ved UiO.

Det medisinske fakultet er vertsfakultet for satsingen, men ansvarsområdet favner langt bredere. For mer informasjon se www.uio.no/livsvitenskap

Direktør for UiO:Livsvitenskap

Søknadsfrist: 1. september 2017

Beskrivelse/Arbeidsoppgaver

UiO:Livsvitenskap søker ny direktør da vår nåværende direktør er utnevnt til forskningsdekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vi søker en motivert og tydelig leder med visjoner for livsvitenskap. Som direktør får du mulighet til å lede UiOs største satsing noensinne, med stor betydning for universitetet, Oslo-regionen og samfunnet for øvrig. Direktøren skal bidra til å bringe sammen spisskompetanse fra ulike fagmiljøer for å skape tverrfaglig frontforskning og utdanning, til at den nye kunnskapen tas i bruk gjennom samarbeid med nytt og eksisterende næringsliv og til å utvikle en sterk kultur for innovasjon og entreprenørskap innen livsvitenskap. Direktøren skal være pådriver for å realisere UiOs strategi for livsvitenskap og sørge for gode prosesser for å nå målene. I dette inngår å etablere tverrfaglig og tverrfakultær utdanning og initiere tverrfaglig forskning. Sammen med satsingens øvrige medarbeidere skal direktøren fremme innovasjon innen livsvitenskap og kommunisere satsingens mål og visjoner utad og internt. Direktøren har det overordnede ansvar for alle satsingens områder og rapporterer på faglig aktivitet til et eget styre.

Kvalifikasjoner

 • Professorkompetanse
 • Ledererfaring fra kunnskapsbaserte og innovative miljøer
 • God innsikt i forsknings- og utdanningspolitikk og kilder til ekstern forskningsfinansiering
 • Godt nettverk nasjonalt og internasjonalt

Personlige egenskaper

 • Må kunne håndtere et stort og faglig komplekst felt med mange pågående prosesser
 • Må ha gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Må kunne se tverrfaglige sammenhenger og muligheter
 • Må kunne ta initiativ til å få personer, grupper og organisasjoner til å jobbe sammen og skape synergier

For nærmere informasjon om stillingen kontakt Finn-Eirik Johansen, epostadresse f.e.johansen@lifescience.uio.no, telefon +47 97521401.

Lønn i stilling som SKO 1111, lønnsspenn 838 400 – 1 078 400 kroner, avhengig av kvalifikasjoner.

Direktøren ansettes på åremål for seks år, med mulighet for forlengelse etter ordinære prosedyrer og ansettelsesprosess.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer derfor spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Eventuelt: Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer.)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «Send søknad»

Send søknad

Søknadsfrist: 01.09.2017
Web: www.uio.no

Kontakt: Finn-Eirik Johansen
Telefon: +47 97521401
E-post: f.e.johansen@lifescience.uio.no