Universitet i Agder - Assisterende fakultetsdirektør

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Assisterende fakultetsdirektør

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som assisterende fakultetsdirektør ved Fakultet for teknologi og realfag. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, men det må også påregnes arbeid ved Campus Grimstad.

Fakultet for teknologi og realfag har ca. 300 tilsatte, og er lokalisert i Grimstad og Kristiansand. Fakultetet er organisert i 4 institutter.

Om stillingen, arbeidsoppgaver og ansvar

Stillingen som assisterende fakultetsdirektør er plassert i fakultetsadministrasjonen og skal rapportere til fakultetsdirektøren. Stillingen skal ivareta lederfunksjoner. Assisterende fakultetsdirektør deltar på ledermøter i fakultetet, på fakultetets administrasjonsmøter og vil være fakultetsdirektørens stedfortreder.

Følgende oppgaver tillegges stillingen:

 • organisasjonsutvikling, koordinering av administrasjonen og oppfølging av administrative systemer
 • HMS-ansvar inkl. vernerunder, oppfølging av sykefravær, tidsregistrering/fravær, IA-oppfølging/ARK og konflikthåndtering
 • oppfølging av personer i arbeidspraksis
 • ansvar oppfølging forskningsadministrasjonen, herunder oppfølging av ph.d, internasjonalisering og studier
 • koordinere høringer
 • oppfølging av instituttkonsulentene og ekspedisjonen
 • internkommunikasjon
 • utvalgssekretær
 • anvisningsmyndighet og fullmakt til å signere på avtaler på vegne av fakultetet
 • andre oppgaver pålagt av fakultetsdirektør

Kvalifikasjoner – søkere må ha

 • høyere utdanning på masternivå
 • solid og relevant ledererfaring
 • erfaring fra UH-sektoren/kunnskapsorganisasjoner

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.100, kode 1059 underdirektør, kr. 517 700-745 600 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 06.06.18

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fakultetsdirektør Magne Aasheim Knudsen, tlf. 918 73 545, e-post: magne.a.knudsen@uia.no eller personalrådgiver Anne Bergit Jørgensen, tlf. 918 73 555, e-post: anne.b.jorgensen@uia.no.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søknadsfrist: 06.06.2018
Web: www.uia.no

Kontakt: Fakultetsdirektør Magne Aasheim Knudsen

Kontakt 2: Personalrådgiver Anne Bergit Jørgensen