Uni Research - Forsker I / II. Fast stilling ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest).

Uni Research AS er et forskningsselskap med vel 400 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 35 nasjoner. Selskapet har en omsetning på i underkant av 400 millioner kroner, og er inndelt i 6 fagavdelinger. Hver avdeling ledes av en forskningsdirektør. I tillegg har Uni Research et datterselskap, Uni Research Polytec AS. Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn.

Uni Research Helse er en avdeling i Uni Research AS. Avdelingen driver eksternt finansiert forsknings- og undervisningsvirksomhet. Avdelingen har prosjekter og forskningsgrupper over et bredt område innen psykologi, odontologi og medisin.

Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) er del av Uni Research Helse. Kunnskapssenteret driver praksisnær forskning, undervisning, formidling, og tjenestestøtte for barnehager, skole, barnevern, psykisk helsearbeid og psykisk helsevern. Vi samarbeider med kommunene og spesialisthelsetjenesten om disse oppgavene. RKBU Vest er ett av fire likelydende regionale kunnskapssentere i Norge.

Flere opplysninger om avdelingen finnes på http://uni.no/nb/uni-helse/rkbu-vest/

Forsker I / II. Fast stilling ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest).

Ved RKBU Vest er det ledig stilling for forsker med kompetanse innen barn og unges psykiske helse og/eller barnevern. RKBU Vest ønsker å styrke forskning som involverer kommunale virksomheter. Til stillingen ligger det også forventninger om å utvikle forskningen i samarbeid med andre kunnskaps-, kompetanse- og forskningsmiljøer og kommuner. Vi mottar årlige oppdragsbrev fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og vårt samfunnsoppdrag er rettet mot styrket kunnskap og kompetanse i alle tjenestene på områder som gjelder barn og unges psykiske helse og oppvekstsvilkår. Undervisnings og forskningsaktiviteten vår er organisert i fire grupper med egne undervisnings- og forskningsledere. Senteret har om lag 45 ansatte i hel- og deltidsstillinger og er lokalisert i Nygårdsgaten 112-114, Bergen.

 

Stilling for forsker med kompetanse innen barn og unges psykiske helse og/eller barnevern er ledig for tiltredelse 01.01.18 eller etter avtale

 

Arbeidsoppgaver

I hovedtrekk er arbeidsoppgavene rettet mot forskning, formidling, utdanning og kompetanseutvikling. Stillingen omfatter også veiledning, undervisning og tjenestestøtte.

Forsker vil arbeide med utvikling og iverksetting av forskningsprosjekter. Erfaring med prosjektledelse og søknader vil derfor bli vektlagt. Forsker vil ha mulighet for egen kompetanseutvikling.

  

Kompetansekrav

Kompetanse innen implementering og evaluering av tiltak i tjenester for barn og unge er ønskelig. Stillingen krever doktorgrad innen et fagområde som er aktuelt for stillingen. Praksiserfaring fra kommunale helsetjenester, barnevern, skole, og /eller barnehage er ønskelig. Metodekompetanse innen kvantitative og/eller kvalitative analyser er påkrevd. Søker må ha formidlingserfaring, og erfaring med prosjektsøknader.  

 

Søker må beherske et skandinavisk språk eller norsk flytende, både skriftlig og muntlig. Gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig er et fortrinn.

 

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Gode samarbeidsevner er en forutsetning. Vi søker en forsker som er strukturert, målrettet, analytisk, med gode kommunikasjonsferdigheter.

 

Vi kan tilby

  • Gode lønns- og arbeidsvilkår
  • Et godt arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere
  • Fag- og kompetanseutvikling
  • Aktivt deltagende organisasjonskultur

Arbeids- og lønnsvilkår

Lønn etter avtale samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Forsker får eget kontor med tilhørende nødvendig IT utstyr. Søker må være innforstått med at stillingen vil innebære noe reisevirksomhet.

Invitasjon til en kort faglig presentasjon kan være aktuelt.

  

Har du spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med RKBU Vest, ved senterleder Anne Marita Milde, på e-post anne.milde@uni.no, eller tlf 55 58 32 64.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 20.10.2017

Kontakt: Senterleder Anne Marita Milde