Uni Research AS  - Forsker I / II. Fast stilling ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest).

Uni Research AS er et forskningsselskap med vel 400 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 35 nasjoner. Selskapet har en omsetning på i underkant av 400 millioner kroner, og er inndelt i 6 fagavdelinger. Hver avdeling ledes av en forskningsdirektør. I tillegg har Uni Research et datterselskap, Uni Research Polytec AS. Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn.

Uni Research Helse er en avdeling i Uni Research AS. Avdelingen driver eksternt finansiert forsknings- og undervisningsvirksomhet. Avdelingen har prosjekter og forskningsgrupper over et bredt område innen psykologi, odontologi og medisin. Flere opplysninger om avdelingen finnes på

www.uni.no/helse

Forsker I / II. Fast stilling ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest).

RKBU Vest er del av Uni Research Helse. Kunnskapssenteret driver praksisnær og praksisrelevant forskning, undervisning, formidling og tjenestestøtte – rettet mot og i samarbeid med kommunehelsetjenester, skoler, barnehager, barnevern og spesialisthelsetjenester. Med utlysning av ny forskerstilling ønsker RKBU Vest å stimulere til økt forskning med relevans for senterets samfunnsoppdrag og profil.

 

Den som ansettes vil ha innflytelse på utvikling og iverksettelse av forskningsprosjekter. Erfaring med prosjektledelse er et fortrinn. Prosjekter som aktivt trekker inn kommunale virksomheter gjennom forskningssamarbeid og prosjektveiledning vil bli prioritert. Kompetanse i og interesse for evaluering av tiltak og tjenester i praksisfeltet vil i særlig grad bli vektlagt.

 

Til stillingen ligger det forventninger om å utvikle forskning i samarbeid mellom RKBU Vest og andre forskningsmiljø. Det innebærer kompetanse innen søknadsarbeid rettet mot ekstern finansiering. Veiledning av stipendiater og forskningsveiledning av prosjekter i praksisfeltet vil være en viktig del av stillingen. Det er videre forventet at forskeren skal bidra i tjenestestøtte, undervisnings- og formidlingsvirksomheten ved RKBU Vest, 20% av stillingen er knyttet til dette arbeidet. Kompetanse og evner på disse områdene vil bli vektlagt. Gode samarbeidsevner er en forutsetning.

 

Stillingen krever doktorgrad innen aktuelle fagområder. Forsknings- og/eller praksiserfaring fra kommunale helsetjenester, spesialisthelsetjenester eller barnevern er ønskelig.

 

Skisser til eventuelle forskningsprosjekter som ønskes initiert eller tatt med inn i RKBU Vest kan vedlegges søknaden. Hver skisse bør ikke være på mer enn 2 sider, og hver søknad bør ikke inneholde mer enn 3 skisser. Invitasjon til en kort faglig presentasjon kan være aktuelt.

 

Lønn etter avtale samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Arbeidssted vil være i Uni Research Helse sine lokaler i «Nygårdsporten», nær Bergen sentrum.

 

Har du spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med RKBU Vest, ved senterleder Anne Marita Milde, på e-post anne.milde@uni.no, eller tlf 5558 3264

Send elektronisk søknad ved å velge «Søk stillingen» på denne siden. Søknaden skal vedlegges bekreftede vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 18.04.2017

Kontakt: Senterleder Anne Marita Milde