UiT Norges arktiske universitet - Konsulent – 50% fast stilling - ved Registreringssentral for historiske data (RHD) - avdeling Målselv

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - Inst. for ark,. hist., rel. og teologi

Konsulent – 50% fast stilling - ved Registreringssentral for historiske data (RHD) - avdeling Målselv

Ref. 2017/3035

Søknadsfrist: 7.7.2017

 

Ved UiT – Norges arktiske universitet er det ledig fast 50 % stilling som konsulent ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avdeling Målselv, for snarlig tiltredelse. RHD er en del av Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR) ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. RHD har 7 ansatte i Målselv og 5 ansatte i Tromsø. Den faglige og adminstrative ledelsen sitter i Tromsø.

Arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner

Arbeidet vil bestå i dataregistrering og kvalitetssikring av historiske kilder. Søkere med bred kjennskap til flere typer historisk kildemateriale og dokumentasjon, og kunnskap om tyding av ulike håndskrifter (gotisk med mer) vil bli foretrukket.
Det kreves utdanning på videregående skoles nivå. Manglende formell utdanning kan kompenseres ved lang og relevant praksis, kombinert med kurs i etter- og videreutdanning.

Det stilles store krav til nøyaktighet og selvstendig arbeid, og fleksibilitet og evne til samarbeid er nødvendige egenskaper. Det kreves gode IT-kunnskaper. Søker må kunne norsk muntlig og skriftlig. Intern opplæring i kildetydning og spesiell programvare vil bli gitt.

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper i vurderingen av søkerne.

Arbeidssted vil være i Målselv.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø
  • Stilling i en IA-bedrift
  • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Fleksibel arbeidstid
  • Mulighet for trening i arbeidstida

Lønn etter statens regulativ kode 1065 konsulent.  Fra bruttolønn trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til.

 

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på www.jobbnorge.no.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l., kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysingsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan søker be om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentligjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 07.07.2017

Kontakt: Randi Eriksen (Arbeidsleder)
Telefon: 776 45832 (Målselv)
E-post: randi.eriksen@uit.no

Kontakt 2: Marianne Erikstad (Seniorkonsulent)
Telefon: 776 44180 (Tromsø)
E-post: marianne.erikstad@uit.no