UNINETT Sigma2  - Brenner du for forskning og vitenskap?

UNINETT-konsernet driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, og håndterer andre nasjonale IKT-oppgaver. Konsernet eies av Kunnskapsdepartementet, og består av morselskap og to datterselskaper. Samlet omsetning i 2014 var 326 millioner kroner. UNINETT holder til i Teknobyen i Trondheim, og har rundt 100 ansatte.

Datterselskapet UNINETT Sigma2 forvalter den nasjonale infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge, og tilbyr avanserte tjenester innenfor regning og lagring. Målet med prosjektene er optimal drift og utvikling av kritisk, nasjonal infrastruktur til ulike forskningsmiljøer. Selskapet koordinerer Norges bidrag i internasjonalt samarbeid på dette området. Mer informasjon: www.sigma2.no

UNINETTs kjerneverdier: Samfunnsansvar, teknologientusiasme, åpenhet.

Brenner du for forskning og vitenskap?

Vår visjon er å levere infrastruktur og tjenester i verdensklasse til forskning og høyere utdanning i Norge. UNINETT Sigma2 utvikler nye områder og tjenester for e-infrastruktur. Vi trenger nå en

seniorrådgiver med ansvar for datalagring og dataanalyse

Vi søker deg som har et brennende engasjement for forskning og vitenskap, og klare visjoner for hvordan IT kan bidra til vitenskapelig problemløsning. Din faglige ambisjon er å være ledende på ditt felt, og UNINETT Sigma2 tilbyr et sterkt fagmiljø med internasjonal kontaktflate for å bidra til dette.

Ansvar og oppgaver

  • Drift og utvikling av nasjonalt arkiv for forskningsdata
  • Videreutvikle tjenester for datalagring og analyse
  • Integrere tjenester for lagring og beregning, samt utvikle nye tjenester på dette området
  • Etablere og videreutvikle samarbeid med forskere og forskningsmiljø

Oppgavene gjennomføres i tett samarbeid med øvrige fageksperter internt i UNINETT Sigma2 og på universitetene. Du vil også få ansvar for å delta i internasjonalt samarbeid knyttet til lagring av forskningsdata. Arbeidsformen er prosjektrettet og preges av teamarbeid og løpende dialog.

Kvalifikasjoner

Du må ha naturvitenskapelig eller datateknologisk utdanning på master- eller doktorgradsnivå. Kompetanse og erfaring med forskningsarbeid innenfor relevante områder, og/eller erfaring fra større nasjonale eller internasjonale prosjekter innenfor beregning og lagringsinfrastruktur er fordelaktig.

Personlige egenskaper

Som person har du sterk interesse for forskning og vitenskap. Du oppleves som handlekraftig og strategisk. Du må være kvalitetsbevisst, og være god til å planlegge og organisere både eget og andres arbeid.

Språkkunnskaper

Du uttrykker deg godt på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

UNINETT byr på faglige utfordringer i et hyggelig og kompetent arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter. Innenfor mange fagområder vil det være en forutsetning at medarbeiderne oppdaterer seg i internasjonale fagmiljøer. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, og har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Vi har fleksibel arbeidstid og hjemmekontorordning, og kan vurdere å dekke flytteutgifter til Trondheim.

Vi legger sterk vekt på å utvikle arbeidsmiljøet, og legger til rette slik at medarbeiderne skal ha mulighet for å utvikle seg både faglig og menneskelig.

Andre opplysninger

UNINETT ønsker bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke på ledige stillinger. UNINETT Sigma2 har overvekt av mannlige ansatte, og vi oppfordrer derfor særlig kvinner til å søke denne stillingen.

Søkerlister er offentlige dokumenter. Et eventuelt ønske om å reservere seg fra oppføring i den offentlige søkerlisten må begrunnes. Hvis ønsket om reservasjon ikke oppfyller kravene i loven og dermed ikke kan imøtekommes, vil søkeren bli varslet.

Stillingen vil innebære noe reising.

Fast stilling. Tiltredelse etter avtale.

Søk stillingen her

Søknadsfrist: 25.06.2017
Web: www.sigma2.no

Kontakt: Daglig leder Gunnar Bøe
Telefon: 911 87 850
E-post: gunnar.boe@uninett.no