Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) - Forsker 50-100% stilling (ID 2084)

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et regionalt odontologisk kompetansesenter, som er et samarbeid mellom fylkeskommunene Oppland, Hedmark og Østfold. Det er i dag ca. 30 medarbeidere knyttet til senteret. TkØ er henvisningsinstans og tilbyr spesialisttannhelsetjenester og praksisnær klinisk forskning i tillegg til kompetanse- og kvalitetsutvikling i tannhelsetjenesten. De som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune som er kontorfylke for TkØ. Arbeidssted er Oslo, Majorstuen.

Forsker 50-100% stilling (ID 2084)

TkØ har ledig et 50% vikariat (1 år) og en 50% fast stilling som forsker ved vår forskningsavdeling. Oppgi i søknaden om hvilken stillingsprosent du søker. 
Stillingen rapporterer til TkØs forskningsleder.

Kvalifikasjoner

Vi søker en initiativrik og resultatorientert medarbeider som har evne til å samarbeide på tvers av metode- og faggrenser. Du må ha gode kommunikasjon- og fremstillingsevner, skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vektlegges.

 • Doktorgrad eller tilsvarende utdanning innen helseøkonomi, medisin, odontologi eller samfunnsvitenskap
 • God kjennskap til helsetjenesten (tannhelsehelsetjenesten, kommunehelsetjeneste spesialisthelsetjeneste)
 • Betydelig erfaring med vitenskapelig publisering innenfor helsetjenesteforskning, helsefaglig forskning eller tilgrensende fagområder
 • Erfaring med å søke forskningsfinansiering
 • Erfaring med veiledning og/eller undervisning
 • Godt nettverk i helsetjenesten, helseforvaltningen og/eller relevante forskningsmiljø Internasjonale samarbeidspartnere er en fordel.

Oppgaver

 • Drive egen forskning og formidling
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter
 • Bidra til å heve forskningskompetansen i tannhelsetjenesten ved å sette i gang kompetansehevende tiltak
 • Bistå i søknader om forskningsmidler
 • Delta i nettverk mot universiteter og andre forskningsmiljøer
 • Delta i nettverk mot forskere ved øvrige odontologiske kompetansesentre

Vi tilbyr
Interessante og utfordrende oppgaver i et spennende tverrfaglig miljø under utvikling. Du får muligheten til å jobbe med dyktige og engasjerte kolleger i et ungt og dynamisk arbeidsmiljø.

Lønn etter avtale. Tilsettingsforholdet er i Østfold fylkeskommune, men arbeidssted er Oslo. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. Pliktig innskudd i Kommunal Landspensjonskasse, KLP.

Mer om TkØ, se www.tkost.no

Kontaktperson
Interesserte kan kontakte TkØs forskningsleder Vibeke Ansteinsson e-post vibekean@ostfoldfk.no telefon 934 97 026.

Søknaden sender du gjennom det elektroniske søknadsskjemaet som du finner på Østfold fylkeskommunes nettside www.ostfoldfk.no (skjema til stilling ID 2084))

Merk søknaden med ID 2084

Søknadsfrist: 31. mai 2017

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Søknadsfrist: 31.05.2017
Web: www.tkost.no

Kontakt: Forskningsleder Vibeke Ansteinsson
Telefon: 934 97 026
E-post: vibekean@ostfoldfk.no