Sykehusapotekene HF - Forsknings- og utviklingssjef

Sykehusapotekene HF er et helseforetak som leverer legemidler og farmasøytiske tjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst RHF. Foretaket består av over 750 ansatte som er fordelt på 17 sykehusapotek fra Lillehammer i Nord til Kristiansand i Sør, samt et hovedkontor i Oslo sentrum. I 2015 hadde vi en omsetning på 3,1 milliarder.

Ledere og medarbeidere i Sykehusapotekene HF skal fremstå som rause, ansvarsbevisste og kunnskapsrike. Vår atferd ovenfor våre kunder og hverandre skal være tuftet på dette verdigrunnlaget.

Forsknings- og utviklingssjef

Til stilling som Forsknings- og utviklingssjef (FoU-sjef) søker vi en engasjert fagperson som skal lede og videreutvikle foretakets forskningsaktiviteter i henhold til vår forskning- og utviklingsstrategi, først og fremst innenfor områdene klinisk farmasi og galenisk farmasi. Forskning og utvikling er prioriterte satsningsområder for Sykehusapotekene HF, og en naturlig del av vår virksomhet i spesialisthelsetjenesten. Foretaket har etablert to forskningsprogrammer; -  legemidler til barn og kvalitetssikring av legemiddelbehandling (helsetjenesteforskning).

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle målrettet forsknings- og utviklingsvirksomhet (innovasjon) i foretaket.
 • Samarbeide med helseforetak, universiteter og høyskoler og andre institusjoner for målrettet forskning i henhold til foretakets strategi.
 • Koordinerende rolle for foretakets PhD-stipendiater (3) og mulige veilederoppgaver i nye prosjekter.
 • Koordinere og bistå veiledere av masteroppgaver i farmasiutdanningene.
 • Ansvar for å utrede og identifisere finansieringsløsninger for foretakets forsknings- og utviklingssatsing, utarbeide søknader til aktuelle instanser.
 • Andre oppgaver knyttet til FoU-virksomheten i foretaket, herunder kompetansehevende tiltak og regionalt/nasjonalt samarbeid.

Kvalifikasjoner
Naturvitenskapelig utdanning på masternivå forutsettes, egen relevant forskningserfaring/dr.-grad er ønskelig.

Personlige egenskaper
I stillingen som FoU-sjef forventer vi at du tar ansvar for utvikling av egen rolle. Du må være helhets- og løsningsorientert, handlekraftig og ha gode samarbeidsegenskaper og gjennomføringsevne. Du er god til å kommunisere og skape engasjement.

Vi tilbyr

 • Sentral stilling med utviklings- og påvirkningsmuligheter 
 • En utfordrende jobb med varierte arbeidsdager
 • Et godt arbeidsmiljø med mange dyktige og hyggelige kollegaer 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Kurs- og kompetansehevende tiltak
 • HelsePluss - vi har fokus på ivaretakelse av våre ansattes helse
 • Lønn etter avtale

Andre opplysninger
FoU-sjefen rapporterer til fagdirektør.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 02.06.2017

Kontakt: Hans Petter Heide Johannessen, Avdelingsdirektør
Telefon: 902 33 496