Statped - Rådgiver/seniorrådgiver i fagavdeling sammensatte lærevansker

Rådgiver/seniorrådgiver i fagavdeling sammensatte lærevansker

Frist: 01.10.2017

 Statped nord søker tre rådgivere/seniorrådgivere, alle stillingene er faste stillinger. Kontorsted er valgfritt og kan være tilknyttet Bodø, Tromsø eller Alta. Avdeling SLV har spisskompetanse innenfor sammensatte lærevansker, og tilrettelegging av inkluderende læringsmiljø for barn, unge og voksne. Avdelingen har som oppgave å gi tjenester til barn, unge og voksne innen fagområdet i nært samarbeid med PPT, og andre fagpersoner i kommune/fylkeskommune. Systemarbeid er vektlagt i Statped.  

Ønsker du å være med og videreutvikle vår organisasjon, jobbe med interessante faglige utfordringer og motiverte kollegaer, så er du personen vi leter etter.  

Arbeidsoppgaver 

 • Rådgiverstillingen byr på mange og varierte arbeidsoppgaver: utredning/kartlegging, rådgivning og veiledning i et helhetlig perspektiv knyttet til barn, unge og voksne innenfor fagområdet 
 • Kunnskapsspredning og kompetanseutvikling gjennom kurs, opplæring, forelesninger og nettverksarbeid 
 • Undervisning og praksisveiledning av masterstudenter etter avtale med universiteter og høgskoler 
 • Stillingen innebærer stor grad av selvstendig arbeid, i tillegg til teamarbeid både innenfor- og på tvers av fagavdelinger i Statped 
 • Du må kunne håndtere andre oppgaver innenfor avdelingens og Statpeds ansvarsområde dersom det er aktuelt 
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver  
 • Reisevirksomhet må påregnes  

 Kvalifikasjoner 

 • Hovedfag/embetseksamen/mastergrad innen spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi eller tilsvarende. Pedagogisk erfaring/fordypning innen områdene nevrobiologiskrelaterte lærevansker og/eller matematikkvansker er en fordel.  
 • God kunnskap om grunnleggende læring og kunnskapsanvendelse, og ferdigheter i pedagogisk bruk av teknologi i læringsarbeid 
 • God prosesskompetanse  
 • God kompetanse og erfaring fra barnehage, skole eller PPT er ønskelig 
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid vil være en fordel   
 • God system- og forvaltningskunnskap 
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne 
 • God digital kompetanse 
 • Personlig egnethet 
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest og for øvrig rette seg etter de til enhver gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn

Personlige egenskaper 

 • Analytisk  
 • God til å samarbeide og bygge relasjoner 
 • Fleksibel 
 • Selvstendig 
 • Resultat- og utviklingsorientert 
 • Kreativ og initiativrik 
 • Kvalitetsbevisst 

 Vi tilbyr 

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr. 55-68 (p.t. kr 474.700 - 600.200 brutto per år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse 
 • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Gode faglige utviklingsmuligheter 
 • Mentorordning i en oppstartsfase 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån  
 • Fleksibel arbeidstidsordning 
 • IA-bedrift 

 Reisevirksomhet må påregnes   

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.  

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 01.10.2017
Web: www.statped.no

Kontakt: Elin Dahlseng Eide (Avdelingsleder)
Telefon: 477 10 085