Statped - Avdelingsleder for Statped læringsressurser og teknologiutvikling

Avdelingsleder for Statped læringsressurser og teknologiutvikling

Statped læringsressurser og teknologiutvikling har ansvar for utvikling og formidling av læringsressurser innenfor det spesialpedagogiske området. Enheten er lokalisert med avdelinger i Trondheim, Oslo og Kristiansand og har omlag 60 ansatte.   

Statped læringsressurser og teknologiutvikling i Trondheim har ansvar for en del faste oppdrag fra Utdanningsdirektoratet for utarbeidelse av læremidler på syns- og hørselsområdet (tilrettelegging av punktskriftmateriell og utvikling av digitale læringsressurser til tegnspråk). Avdelingen skal også være en pådriver for å prøve ut ny metodikk og ny teknologi for utvikling av læringsressurser. Det er ca. 20 ansatte i avdelingen, og høy grad av tverrfaglig kompetanse (pedagogikk, språkvitenskap, tegnspråk, formidling, læremiddelutvikling, design, teknologi, multimedia, programmering mm). Arbeidet er i høy grad prosjektorganisert.   

Avdelingen har ledig stilling som avdelingsleder med kontorsted i Trondheim.  

 Arbeidsoppgaver 

 • Ta del i den strategiske utviklingen av Statped læringsressurser og teknologiutvikling som en enhet i Statped 
 • Organisere daglig drift og lede arbeidet med å videreutvikle avdelingen  
 • Pådriver i arbeidet med å prøve ut og systematisere erfaringer om bruk av læringsressurser og teknologi for å videreutvikle egen produksjon 
 • Sikre et konstruktivt samspill med fagavdelinger om utvikling og oppbygging av kunnskap om bruk av digitale læremidler 
 • Bidra til en målrettet utvikling av Statped som kunnskapssenter på læringsressurser  
 • Skape gode rammer for tillit, trivsel og godt arbeidsmiljø 
 • Personalansvar 
 • Reisevirksomhet må påregnes 

 Kvalifikasjoner 

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på master-/hovedfagsnivå, pedagogisk/spesialpedagogisk utdannelse og erfaring 
 • Relevant ledererfaring 
 • God kunnskap/kompetanse om teknologi og digitale ressurser i undervisningssammenheng 
 • Kunnskap/erfaring fra prosjektarbeid/-styring ses på som en fordel 
 • Innsikt i og gode rolle, system og forvaltningskunnskaper 
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne 
 • Erfaring fra personalledelse 

 Personlige egenskaper 

 • Faglig engasjert  
 • Utviklingsorientert  
 • God til å samarbeide 
 • Evne til å skape tillit og respekt i en avdeling med medarbeidere med ulik fagbakgrunn 
 • Initiativrik 
 • Selvstendig  
 • Systematisk  
 • Resultatorientert 
 • Personlig egnet 

 Vi tilbyr 

 • Stillingen lønnes som avdelingsleder i (st.kode 1407) i ltr. 70-76, tilsvarende kr 623.900-704.800 brutto pr år 
 • En spennende lederstilling i en organisasjon med høy faglig kompetanse og et godt arbeidsmiljø  
 • Gode muligheter til å påvirke utvikling av Statped som kunnskaps- og ressurssenter  
 • Gode kollegaer og en organisasjon i utvikling 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse  
 • Fleksibel arbeidstidsordning 
 • IA-bedrift 

Søk på stillingen her
 

 Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 04.04.2018
Web: www.statped.no

Kontakt: Tone L. Mørk, Direktør