Statistisk sentralbyrå (SSB) - Prosjektleder

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 900 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett. SSB bidrar også til internasjonalt statistikksamarbeid, og gir faglig bistand i land med utviklingsbehov.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Prosjektleder

Søknadsfrist:03.01.2018

Ønsker du å arbeide i Kiev med utvikling av det nasjonale statistikksystemet i Ukraina? 

I Seksjon for internasjonalt utviklingssamarbeid er det ledig en midlertidig stilling som langtidsrådgiver innenfor Statistisk sentralbyrås institusjonssamarbeid med det nasjonale statistikkontoret i Ukraina (SSSU). Arbeidsplass vil være i Kiev i Ukraina. Ønsket tiltredelse for stillingen er så raskt som mulig og helst innen 1. mars 2018. Vi søker primært etter en langtidsrådgiver for ett år, med mulighet for forlengelse. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) tilbyr assistanse til utviklingsland som ønsker å utvikle sitt nasjonale statistikksystem. SSBs internasjonale utviklingssamarbeid er del av norsk utviklingssamarbeid og finansieres av Utenriksdepartementet. Arbeidet er i hovedsak organisert gjennom brede og langsiktige institusjonssamarbeid med søsterorganisasjoner i utviklingsland eller land i en økonomisk overgangssituasjon. Hovedformålet er å bidra til utvikling av bedre kapasitet for produksjon og bruk av offisiell statistikk i samarbeidslandene gjennom å dele norske erfaringer med produksjon og bruk av offisiell statistikk. Seksjon for internasjonalt utviklingssamarbeid har ansvaret for å koordinere denne virksomheten i SSB. Seksjonen har i dag 14 ansatte. 

Stillingen som langtidsrådgiver vil utgjøre en del av SSBs rolle som rådgiver innenfor det nylig etablerte samarbeidet mellom SSB og SSSU i Ukraina. Ut over stillingen som langtidsrådgiver vil rådgivningen bestå av korttidsoppdrag til SSSU og studiebesøk til SSB innenfor ulike fagområder. Her vil fageksperter fra SSBs fagseksjoner bidra. Det vil bli tilsatt en lokal prosjektassistent i Ukraina som vil være nærmeste samarbeidspartner for langtidsrådgiveren. Denne lokale prosjektassistenten vil beherske engelsk og kan fungere som tolk i det daglige arbeidet i SSSU. 

Samarbeidet mellom SSB og SSSU skal bidra til utvikling innen flere fagområder. Det vil være et bredt institusjonssamarbeid som har som mål å styrke SSSUs institusjonelle og menneskelige kapasitet, forbedre tilgangen til offisiell statistikk, forbedre tilliten til offisiell statistikk blant dataeiere og statistikkbrukere og levere mer og bedre statistikk innen utvalgte statistikkområder. Relevante faglige områder som prosjektet har mål om å bidra på vil være knyttet til utvikling og bruk av register i statistikkproduksjon, mer effektiv og bedre kvalitet i statistikkproduksjonen, mer og bedre publisering av statistikk og utvikling av system for metadata. Av konkrete statistikkområder vil prosjektet f.eks. bidra innen; bedriftsregister, kriminalstatistikk, konsumprisindeks, nasjonalregnskap, statistikk om internt fordrevne, utenrikshandel og turiststatistikk.

Arbeidsoppgaver
 • Teknisk assistanse innen minst et av fagområdene i prosjektet
 • Oppfølging av de andre fagområdene i prosjektet
 • Bidra med ledelse og koordinering av prosjektet
 • Bidra med planlegging, gjennomføring og oppfølging av korttidsoppdrag og studiebesøk
 • Assistere SSSU med å fremme prosjektet etter behov
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning (hovedfag- eller mastergrad-nivå)
 • Minst 5 års erfaring fra arbeid ved et nasjonalt eller internasjonalt statistikkontor
 • Prosjektledererfaring eller annen ledererfaring
 • Statistikkfaglig kompetanse
 • Gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper
 • Arbeidserfaring fra andre land, gjerne fra utviklingsland eller land i en økonomisk overgangsfase, vil være en fordel
 • Ønskelig med kjennskap til russisk. SSB tilbyr 4 uker grunnkurs i russisk.
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning
Utdanningsretning
 • Utviklingsstudier
 • Statistikk
 • Samfunnsfag
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner på tvers av kulturgrenser
 • Evne til kunnskapsoverføring
 • Initiativrik og selvstendig
 • Fleksibel og tålmodig
 • Ryddig og systematisk
Vi tilbyr
 • Lønn som prosjektleder, kr 517 700 til kr 623 900 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes avhengig av kvalifikasjoner.
 • Skattefritt utetillegg og dekning av husleie i Kiev, samt støtte til reise og frakt etter Utenriksdepartementets satser og regler
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Ref. nr.: 17/1721

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 03.01.2018
Web: www.ssb.no

Kontakt: Irene Tuveng (Seksjonssjef)
Telefon: 400 20 041
E-post: itu@ssb.no

Kontakt 2: Vibeke Oestreich Nielsen (Seniorrådgiver)
Telefon: 979 79 979
E-post: von@ssb.no