Skatt Midt-Norge - Analytikere til vårt kontor i Kristiansund

Skatteetaten er en stor organisasjon med spennende utfordringer og mange muligheter. Skatt Midt-Norge er en av fem regioner og har 585 medarbeidere delt i avdelingene Veiledning, Fastsetting, Kontroll og rettsanvendelse, Skattekrim, Innkreving og Stab for administrasjon og lederstøtte. Vi er en etat som står overfor store omstillinger framover, og som satser sterkt på utvikling av medarbeidere, organisasjon og teknologi. Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver kombinert med dyktige medarbeidere gjør skatteetaten til en attraktiv arbeidsplass.

Skatteetaten skal bygge opp et spennende miljø innen merverdiavgift, analyse og etterretning i Kristiansund.

Analytikere til vårt kontor i Kristiansund

Skatteetaten skal bygge opp et spennende og tverrfaglig miljø innen merverdiavgift samt analyse og etterretning i Kristiansund. Totalt vil gruppen bestå av 20 nyrekrutterte medarbeidere. Gruppen skal ha et landsdekkende ansvar for kompensasjonsordningen for merverdiavgift overfor kommuner, fylkeskommuner og andre kompensasjonsberettigede, og jobbe med spesialiserte oppgaver innen merverdiavgift. Gruppen skal også bygge opp kompetanse på analyse og etterretning samt arbeide tett opp mot fagmiljøet innen merverdiavgift.

Du blir en av flere analytikere som skal bygge opp kompetanse på analyse og etterretning på merverdiavgiftsområdet. Dere vil samarbeide tett opp mot fagmiljøet innen merverdiavgift og med Senter for internettgransking og digital utvikling. Dere blir også en del av Skatteetatens nasjonale analyseteam, som pr. i dag består av ca. 40 analytikere.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre risikoanalyser og effektmålinger
 • Bidra i utviklingen av prediktive modeller på merverdiavgiftsområdet
 • Videreutvikling av metodikk og leveranser innen internettgransking og digital utvikling
 • Informasjonsinnhenting fra åpne kilder
 • Datauttrekk, bearbeiding og analyse basert på uttrekk fra datavarehus
 • Formidle funn og resultater både skriftlig og muntlig til ledere og fagmiljø
 • Bidra til forbedring av oppgaveløsning og videreutvikling av Skatteetaten
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på masternivå innenfor økonomi, samfunnsvitenskap, statistikk, IT eller annet relevant fagområde. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • Gode kunnskaper om statistiske metoder
 • Erfaring med bearbeiding og analyse av store datamengder/registerdata gjennom statistikkprogramvare
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig at du har følgende kompetanse/erfaring med:
 • SQL og/eller andre relevante programmeringsspråk
 • Gode kunnskaper om informasjonsinnhenting og analyse basert på åpne kilder
 • Prosjektarbeid
 • Utvikling av prediktive modeller
Personlige egenskaper
 • Analytisk, systematisk og strukturert
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Positiv bidragsyter til utvikling av et godt arbeidsmiljø
 • Nysgjerrig og initiativrik
 • Du identifiserer deg med Skatteetatens verdier: profesjonell, imøtekommende og nytenkende
 • Personlig egnethet og egenskaper vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitidsordning og trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stillingen er plassert som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364), fra kr. 447.000 – 643.803 avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

  Generelt:
  Vi ønsker at du laster opp dine vitnemål og attester, sammen med din elektroniske søknad og CV. Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

  Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 17.12.2017

Kontakt: Gerd Janne Skodje, Seksjonssjef
Telefon: 976 16 982

Kontakt 2: Berit Bye, Underdirektør Styring og analyse
Telefon: 481 87 040