Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter - To stipendiatstillinger

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med fokus på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. HL-senteret, som har ca. 30 ansatte, holder til i Villa Grande på Bygdøy i Oslo.

To stipendiatstillinger

HL-senteret lyser ut treårige stipendiatstillinger på to større forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd. Stillingene vil inngå i sterke fagmiljøer ved senteret.

Shifting Boundaries. Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway (2017-2021)

 Til forskningsprosjektet Shifting Boundaries lyses det ut et doktorgradsprosjekt med tittel “Antisemittiske uttrykk og forestillinger i nye medier”. Stipendiaten skal undersøke representasjoner av jøder og det jødiske i nye medier (sosiale medier, Youtube, Twitter m.fl og/eller kommentarfelt i nettaviser). En sentral problemstilling er om antisemittiske forestillinger, som har vært tabu i offentlighetenetter Holocaust, lever videre i nye og mer subtile former.

Les hele utlysningen her

Negotiating Jewish Identity – Jewish Life in 21st Century Norway (2017-2021)

Til forskningsprosjektet Negotiating Jewish Identity lyses det ut et doktorgradsstipendiat. Stipendiaten skal undersøke på hvilke måter minnet om Holocaust videreføres og videreutvikles i den jødiske minoriteten på ulike nivåer: Hvilken rolle spiller ulike institusjoner i formidlingen av Holocaust, hva betyr historien i et generasjons- og familieperspektiv, og i hvilken grad utgjør Holocaust et element i en norsk-jødisk identitet på individnivå.

Les hele utlysningen her

For begge stillingene gjelder følgende:

Kvalifikasjoner:
Oppnådd femårig mastergrad eller hovedfag innen humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag, med gode karakterer. Søkeren må ha svært gode norskkunnskaper.

 

Lønn etter avtale. 

Søknadsfrist: 15. november 2017

Søknaden sendes til: stillinger@hlsenteret.no

Søknaden skal inneholde:

  • Kort søknadsbrev
  • Fem siders prosjektskisse (inntil 14 000 tegn inkl. mellomrom)
  • Framdriftsplan for prosjektet
  • Litteraturliste til skissen (inntil 4000 tegn inkl. mellomrom)
  • CV med eventuell publikasjonsliste
  • Kort sammendrag av master/hovedfagsoppgave
  • Karakterutskrift fra universitet eller høyskole
  • En side om motivasjonen bak søknaden

Kontaktpersoner Shifting Boundaries:

Christhard Hoffmann, prosjektleder, Prosjektleder/ tlf. 45233493
Guri Hjeltnes, direktør, guri.hjeltnes@hlsenteret.no / tlf. 45230353
Nina Lyng-Vagstein, administrativ leder, n.b.lyng-vagstein@hlsenteret.no/tlf. 99446153

Kontaktpersoner Negotiating Jewish Identity:

Alexa Døving, prosjektleder, c.a.doving@hlsenteret.no / mob 92661399
Guri Hjeltnes, direktør, guri.hjeltnes@hlsenteret.no / mob.nr. 45230353
Nina Lyng-Vagstein, administrativ leder, n.b.lyng-vagstein@hlsenteret.no/tlf. 99446153

Søknadsfrist: 15.11.2017
Web: www.hlsenteret.no

Kontakt: Nina Lyng-Vagstein
Telefon: 994 46 153