SINTEF - Prosjektleder brannsikkerhet

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og kunnskapsformidling.

Prosjektleder brannsikkerhet

Søknadsfrist: 28.02.2018

Vi søker en erfaren prosjektleder/rådgiver/forsker med master- og/eller PhD-grad innen brannsikkerhet, fortrinnsvis også med kompetanse innen byggeteknikk eller bygningsfysikk.   

Avdelingen 

Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner utvikler løsninger for våre kunder gjennom oppdragsforskning. Avdelingen består av 60 medarbeidere som jobber innenfor virksomhetsområdene forskning, forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og kunnskapsformidling. Avdelingen har godt utstyrte laboratorier som dekker byggenæringens behov for tjenester. Vi arbeider aktivt i store, faglige forskningssentre som SFI KLIMA 2050 (Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur), FME ZEB (Zero Emission Buildings) og FME ZEN (The Centre on Zero Emission Neighbourhood in Smart Cities). 

 Alle prosjekter gjennomføres i tett samarbeid med kunder og undervisnings- og forskningsmiljø.

For mer informasjon, se www.sintef.no/byggforsk.  

Faggruppe Bygningsfysikk består av 12 personer med kompetanse innen bygningsfysikk, byggeteknikk, klimatilpasset bygging, lydisolering og brannsikkerhet. Vi arbeider tverrfaglig i nært samarbeid med fagmiljøer innen byggematerialer, konstruksjonsteknikk, tekniske installasjoner og arkitektur. Vi utvikler gode løsninger for fremtidens brannsikre bygninger basert på kunnskap om hele prosessen fra materialvalg til valg av konstruksjonstyper og om personsikkerhet i bruk. Prosjektene gjennomføres i nært samarbeid med kunder fra norsk og internasjonal byggenæring.   

Kvalifikasjoner  

Vi søker en prosjektleder/rådgiver/forsker med utdannelse på master- eller PhD-nivå med erfaring fra forskningsmiljø, entreprenør eller rådgivende ingeniør. Du har god kunnskap innen brannsikkerhet i bygninger og har relevant erfaring fra prosjektering, rådgivning eller forskning innen fagfeltet brannsikkerhet. Som medarbeider forventes du å ha god kunnskap om og forståelse for brann- og byggetekniske problemstillinger, kompetanse på ett eller flere verktøy for branntekniske analyser og god kunnskap om gjeldende forskriftskrav og standarder for brannsikkerhet i bygninger.  

Du er strukturert, kunde- og løsningsorientert og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Du liker å arbeide i team, men har også evnen til selv å drive fram prosjekter i samarbeid med kunder og kollegaer. Vi søker en medarbeider med initiativ, glød og faglig interesse.  

Arbeidsoppgaver 

Du blir del av et godt faglig miljø med stor frihet til å utforme din egen hverdag og med stort ansvar. Gjennom våre prosjekter vil du kontinuerlig utvikle din kompetanse og få anledning til å påvirke hvordan bygninger i Norge bør utformes.

Vi tilbyr varierte og utfordrende oppgaver innenfor:  

 • Prosjektledelse av små og store prosjekter 
 • Brannmotstandsanalyser og beregninger for materialer og konstruksjoner 
 • Brannsikkerhetsvurderinger for konstruksjonselementer og bygninger 
 • Utredninger for byggevareprodusenter, entreprenører, byggherrer og myndigheter 
 • Vurdering av prosjekteringsløsninger 
 • Kunnskapsutvikling i forskningsprosjekter innenfor brannsikkerhet i bygninger 
 • Anvendelse av forskningsresultater til å utvikle brannsikre byggetekniske løsninger 
 • Utarbeidelse av anvisninger i Byggforskserien 
 • Tverrfaglige utviklingsoppgaver i nært samarbeid med industrien og andre enheter i SINTEF 

Vi tilbyr 

 • Konkurransedyktig lønn  
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger  
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Kreativt og tverrfaglig arbeidsmiljø som er internasjonalt anerkjent  
 • Gode muligheter for faglig fordypning og utvikling  
 • Samarbeid med vitenskapelig personell og studenter ved NTNU   
 • Trivelig arbeidsplass med gode kolleger  

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 28.02.2018
Web: www.sintef.no

Kontakt: Jonas Holme (Forskningssjef)
Telefon: +47 915 21 367
E-post: jonas.holme@sintef.no

Kontakt 2: Birgit Risholt (Forskningsleder)
Telefon: +47 454 28 981
E-post: birgit.risholt@sintef.no