SINTEF  - Forskere innen utvikling og drift av fremtidens kraftsystem

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som er et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet.

Forskere innen utvikling og drift av fremtidens kraftsystem

Søknadsfrist: 31.12.2017

Vi jobber med metoder og modeller for effektiv videreutvikling og drift og videreutvikling og drift av det cyber-fysiske elektriske energisystemet. Fremtidens kraftsystem må være i stand til å håndtere større variasjon i effekt- og energiflyt og introduksjon av nye smarte komponenter og teknologier, samtidig som samfunnets krav til en sikker strømforsyning øker. I dette ligger utfordringer knyttet til både å utnytte levetiden for eksisterende infrastruktur og videreutvikle systemet på en optimal måte.   

Vi trenger personer med utdanning innen elkraftteknikk på mastergrad- eller PhD-nivå, som har evner og lyst til å jobbe med utvikling av nye metoder og modeller for pålitelighets- og forsyningssikkerhetsanalyser, levetidsanalyser for komponenter og system, samt for t

eknisk-økonomisk analyse av investeringer og reinvesteringer (fornyelse ) i fremtidens kraftsystem (for distribusjonsnett, transmisjonsnett (vannkraft- og vindkraftproduksjon).   Ferdigheter innen ett eller flere av følgende områder er ønskelig: Teknisk-økonomisk analyse og optimering, risiko- og pålitelighetsanalyser, lastflytanalyser, programmering (Matlab, Python etc).  

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 31.12.2017
Web: www.sintef.no

Kontakt: Oddbjørn Gjerde (Forskningsleder)
E-post: Oddbjorn.Gjerde@sintef.no