SINTEF - Forskere innen produksjonsplanlegging og energimarkeder

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som er et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet.

Forskere innen produksjonsplanlegging og energimarkeder

Søknadsfrist: 31.12.2017

Vi søker forskere for modell- og prosjektutvikling rettet mot produksjonsplanlegging av vannkraft, modellering av energisystemer og energimarkeder. Aktuell bakgrunn kan være master eller doktorgrad innen energiplanlegging, kraftmarkeder, operasjonsanalyse, IT/programmering, matematikk og økonomi. 

Et viktig forskningsområde for oss er utfordringer knyttet til fremtidens bruk av Norges vannkraft og utbygging av fornybar energi. 

Avdeling Energisystemer leverer blant annet forskning og utvikling knyttet til programvare for vannkraftplanlegging og kraftmarkedsanalyse, og flere av modellene har utstrakt bruk i Skandinavia hos både vannkraftprodusenter og nettselskap. Modellene brukes i tillegg i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter ved SINTEF Energi. 

Programmeringserfaring, kjennskap til energimarkeder og til vannkraft generelt er ønskelig men ikke ekskluderende i forhold til den kompetanse som etterspørres. Nysgjerrighet og pågangsmot, evne til å jobbe i team og finne kreative løsninger på modelleringsproblemer er viktige egenskaper i arbeidet.  

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 31.12.2017
Web: www.sintef.no

Kontakt: Michael Belsnes (Forskningsleder)
Telefon: 928 90 463
E-post: Michael.M.Belsnes@sintef.no