SINTEF - Forskere innen offshore vindkraft/kraftomsetning og -overføring

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som er et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet.

Forskere innen offshore vindkraft/kraftomsetning og -overføring

Søknadsfrist: 31.12.2017

Vi bidrar til utviklingen av offshore vindkraft og fremtidas smarte kraftsystem med stor andel fornybare energikilder. Prosjektene våre gjennomføres i nært samarbeid med sentrale industri- og forskningsaktører, nasjonalt og internasjonalt.   

Vi trenger personer med utdanning på mastergrad- eller PhD-nivå, som har evner og lyst til å jobbe med utvikling av fremtidens løsninger for nettilkobling og styring av offshore vindkraft, undervanns kraftforsyning, integrasjon av fornybare energikilder og ”smarte” kraftnett. Vi jobber både teoretisk og eksperimentelt og har i samarbeid med NTNU gode laboratoriefasiliteter som vi bruker og utvikler i vår forskning.   

Ferdigheter innen ett eller flere av følgende områder er ønskelig: Modellering og analyse av dynamiske, transiente og høyfrekvente fenomen i elkraftsystemet, AC/DC omformerteknologi, optimalisering, styring og kontroll av elkraftkomponenter og system.   

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 31.12.2017
Web: www.sintef.no

Kontakt: John Olav Tande (Forskningsleder)
Telefon: 913 68 188
E-post: John.O.Tande@sintef.no