SINTEF  - Forskere innen aktive kraftnett/smart grids

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som er et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet.

Forskere innen aktive kraftnett/smart grids

Søknadsfrist: 31.12.2017

Vi utvikler fremtidens elektriske kraftsystem som muliggjør nettilknytning av distribuert fornybar kraftproduksjon, elektriske kjøretøy og aktive sluttbrukere i stor skala. Realisering krever at ny teknologi utvikles og nye metoder tas i bruk for å utnytte potensialet i kraftsystemet. Sentrale fagområder inkluderer markedsbasert forbrukstilpasning, systemanalyse av elektriske kraftnett og analyse av spenningskvalitet.   

Problemstillingene vi adresserer involverer eksperter fra ulike fagfelt, og kombinasjonen av høy faglig kompetanse og evnen til å samarbeide, er viktig. Vi trenger personer med relevant bakgrunn på mastergrads- eller PhD-nivå, og som har evner og lyst til å jobbe med utvikling av løsninger for "smarte" kraftnett, med fokus på nettdrift, spenningskvalitet, smarte strømmålere, forbrukerfleksibilitet og distribuert produksjon.   

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Vennligst inkluder CV, kopi av vitnemål og attester i søknaden. 

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 31.12.2017
Web: www.sintef.no

Kontakt: Oddbjørn Gjerde (Forskningsleder)
E-post: Oddbjorn.Gjerde@sintef.no