SINTEF - Forsker/Research scientist - Tynnfilm og membranteknologi

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialteknologi, avanserte materialer og nanoteknologi, anvendt kjemi og bioteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.

Forsker/Research scientist - Tynnfilm og membranteknologi

Søknadsfrist: 23.02.2018

Vil du være med å bidra til løsninger for fremtidens bærekraftige industri?  

SINTEF Industri, avdeling for Bærekraftig energiteknologi søker Forsker(e)/Seniorforsker(e) innen hydrogen, brenselceller og energilagring. 

Forskningsgruppen Tynnfilm og membranteknologi arbeider med å utvikle avanserte materialer og forbedre løsninger for fornybare energikilder. Vi har en rekke nasjonale og internasjonale forsknings og innovasjonsprosjekter innen områder som høytemperatur brenselceller, elektrolysører, membraner for H2, O2 and CO2 gasseparasjon, materialer for MEMS og sensorer, faststoffbatterier og termoelektrisitet.  

Vi har behov for kreative kandidater på master eller PhD nivå for å styrke forskningsgruppen og ser etter entusiastiske forskere/seniorforskere som arbeider systematisk, har godt utviklede analytiske evner, er proaktive og løsningsorienterte.   

Ansvarsområder  

Som Forsker vil du arbeide i multidisiplinære team i flere prosjekter med partnere i Norge og i utlandet. Avhengig av dine kvalifikasjoner og erfaring vil det også forventes at du bidrar til utvikling av nye prosjekter, arbeider med industrikunder og andre eksterne partnere samt leder prosjekter.  

Kvalifikasjoner  

En evne til å arbeide i grupper og å kunne levere på tid er nødvendig. SINTEF setter høye krav til vitenskapelige og finansielle resultater samtidig som vi legger til rette for personlig utvikling.  Kandidater for stillingene bør ha erfaring innenfor flere av følgende områder:  

 • MSc eller PhD i kjemisk prosessteknologi, elektrokjemi, materialteknologi, faststoffysikk eller lignende.  
 • Utvikling og testing av gasseparasjonsmembraner, høytemperatur brenselceller eller elektrolysører.  
 • Fabrikasjon av keramiske materialer, inkludert 3D-printing 
 • Termodynamikk, transportprosesser og elektrokjemisk kinetikk  
 • Design, konstruksjon og trygg drift av laboratorie og protoype-enheter 
 • Evne til å bygge og vedlikeholde et vitenskapelig og kundeorientert nettverk og ha en god forståelse av markedsbehovet.  
 • Evne til å kommunisere godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.  

 Vi tilbyr: 

 • Et multikulturelt, kreativt og sosialt arbeidsmiljø med kollegaer som vil gjøre en forskjell  
 • Store muligheter for vitenskapelig og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter initiativ. 
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn 
 • Gunstige pensjons og forsikringsordninger 

  For ytterlige spørsmål om stillingen ta gjerne kontakt med Forskningsleder Magnus Thomassen. 

In English: 

SINTEF Industry, department of Sustainable Energy Technology, is seeking Research Scientists - hydrogen, fuel cells and energy storage  The research group Thin Film and Membrane Technology works on developing advanced materials and to improve solutions for sustainable energy technologies. We have a substantial portfolio of national and international research and innovation projects within areas such as high temperature fuel cells, electrolysers, membranes for H2, O2 and CO2 gas separation, electroceramics for MEMS and sensors, solid state batteries and thermoelectrics.   

We seek creative candidates at a MSc or PhD level to strengthen our research team and are looking for enthusiastic research scientists that work systematically, have highly developed analytical capabilities, are proactive and solution oriented.  

Responsibilities  

As a Research Scientist, you will be working in interdisciplinary teams on several projects with partners in Norway and/or abroad. Depending on your qualifications and level of experience, you will be expected to contribute to project development, work with industry customers and other partners and manage projects.   

Qualifications 

Ability to work in project teams and meeting tight deadlines are necessary. SINTEF places high demands on scientific and financial results, whilst at the same time providing for and facilitating your personal development.   

The candidate should have experience within several of the following areas:  

 • MSc or PhD in chemical engineering, electrochemistry, materials science, chemistry, solid state physics or related disciplines 
 • Development and testing of gas separation membranes, high temperature fuel cells or steam electrolysers 
 • Ceramic processing and fabrication, including additive manufacturing techniques  
 • Thermodynamics, transport processes, and electrode kinetics 
 • Design, construction and safe operation of laboratory and prototype units 
 • Ability to build and maintain scientific and customer networks, and understand the need of the market  
 • The ability to communicate well in Norwegian and/or English, both orally and written 

We offer: 

 • A multicultural, creative and social working environment with colleagues who want to make a difference.  
 • Great opportunities for scientific and personal development in an organization that values responsibility and initiative. 
 • Flexible working hours, salary based on qualifications, day care, good pension and insurance schemes. 

The position is located in Oslo, Norway. 

For further information, please contact:  Research Manager Magnus Thomassen, magnus.s.thomassen@sintef.no, +47 98243439 

Please submit your application with application letter and CV online.  

If you encounter problems in the online application process, please contact Human Recourses at email: hr.industri@sintef.no 

Apply for position

Søknadsfrist: 23.02.2018
Web: www.sintef.no

Kontakt: Magnus Thomassen (Research Manager)
Telefon: +47 98243439
E-post: magnus.s.thomassen@sintef.no