SINTEF - Fagredaktører / prosjektledere til Byggforskserien

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og kunnskapsformidling.

Fagredaktører / prosjektledere til Byggforskserien

Søknadsfrist: 26.02.2018

Vil du bidra til bedre kvalitet i dagens og framtidens bygninger?  

I SINTEF Byggforsk formidler vi forskningsbasert kunnskap til byggenæringen. Byggforskserien er et digitalt verktøy med dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger.  

Har du utdannelse og erfaring innenfor bygg og ønsker å jobbe med både fag og formidling? Da kan du være vår nye fagredaktør i Byggforskserien. Vi søker to fagredaktører til en spennende jobb i krysningspunktet mellom forskning, praksis og kunnskapsformidling. Du er faglig dyktig og engasjert, har gode formidlingsevner og interesse for å gjøre kunnskap lett forståelig. I jobben blir du prosjektleder og får ansvar for aktuelle fagområder i Byggforskserien. Du vil jobbe i et tverrfaglig miljø med et anerkjent kunnskapsverktøy som er i kontinuerlig utvikling. 

Du har utdanning og/eller erfaring innen ett eller flere av områdene 

 • Bygningskonstruksjoner 
 • VVS 
 • FDV 

Arbeidsoppgaver 

 • Fagredaktør og prosjektleder i Byggforskserien 
 • Ansvar for fagområder i Byggforskserien 
 • Tverrfaglig samarbeid med instituttets forskningsmiljøer 
 • Kontakt og samarbeid med eksterne fagmiljøer i byggenæringen 
 • Bidra til kursing og faglig formidling mot byggenæringen 

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Master/bachelor of science eller tilsvarende utdannelse 
 • Erfaring fra rådgiver, entreprenør eller arkitektkontor, gjerne også prosjektledelse 
 • God skriftlig framstillingsevne på norsk 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Interesse for å formidle byggfaglig kunnskap i en lett forståelig form 
 • Gjerne erfaring med bruk av BIM eller andre IT-verktøy i byggeprosjekter 

Vi tilbyr 

 • Gode muligheter for faglig fordypning og utvikling 
 • Kreativt og tverrfaglig arbeidsmiljø 
 • Konkurransedyktig lønn 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger 

Se mer om Byggforskserien på www.sintef.no/byggforsk og http://bks.byggforsk.no

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 26.02.2018
Web: www.sintef.no

Kontakt: Trond Haug (Enhetsleder)
Telefon: +47 478 13 898
E-post: trond.haug@sintef.no

Kontakt 2: Brit Roald (Programleder)
Telefon: +47 930 04 834
E-post: brit.roald@sintef.no