SINTEF - Avdelingskoordinator

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Digital leverer forskningsbasert kompetanse og teknologi for utvikling av systemer, produkter og tjenester innenfor feltene «mikro og sensorsystemer», «overvåkings- og kommunikasjonssystemer» og «informasjonssystemer og beregningsorientert programvare». SINTEF Digital har et moderne mikro-/nanolaboratorium (MiNaLab) som er et av verdens ledende laboratorier innen utvikling og småskalaproduksjon av strålingssensorer.

Avdelingskoordinator

Søknadsfrist: 27.01.2017

SINTEF Digital i Oslo har behov for en avdelingskoordinator i 80% stilling med mulighet for økning i stillingsandel på et senere tidspunkt.  Dette er en stilling organisert i et team av avdelings- og administrasjonskoordinatorer som rapporterer til kvalitetssjef.  Avdelingskoordinatorene er til daglig tilknyttet forskningsavdelinger på SINTEF Digital og vil således være en nøkkelperson og støtte i forhold til å bistå ledere, forskere og prosjektledere med administrative oppgaver.  Arbeidsoppgaver:  

 • Administrativ prosjektoppfølging og kvalitetssikring
 • Prosjektbudsjettering-, regnskap og fakturering 
 • Dokumenthåndtering og arkivering 
 • Intern og ekstern rapportering 
 • Planlegging og gjennomføring av prosjektaktiviteter og møter 
 • Forefallende oppgaver i lokalene våre

 Vi kan love varierte oppgaver og et spennende arbeidsmiljø.  Kvalifikasjoner: Kandidater for denne stillingen må minimum ha utdanning på bachelornivå innenfor økonomi og administrasjon. I tillegg ønsker vi oss en medarbeider som:  

 • Har utdanning og/eller erfaring innen prosjektstyring/ledelse 
 • Behersker standard dataverktøy (Office) og kjente økonomisystemer (f.eks. Maconomy) 
 • Behersker engelsk skriftlig og muntlige godt 
 • Tar ansvar og fungerer som en pådriver
 • Er service- og kvalitetsorientert 
 • Er systematisk og nøyaktig, og har evnen til kreativ problemløsning 
 • Er fleksibel mht arbeidsoppgaver og endringer

 Søknad sendes inn elektronisk inkludert CV og kopi av vitnemål.  
Søk på stillingen

Søknadsfrist: 27.01.2017
Web: www.sintef.no

Kontakt: SINTEF Digital