RISE PFI AS - Forsker - Avanserte biobaserte materialer / Bioraffineriprosesser

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. Instituttets fokusområder er Bioraffinering og bioenergi, Fiberteknologi og –anvendelser, Nanocellulose og karbohydratpolymere, og Biokompositter. Instituttet er lokalisert i teknologimiljøet i Trondheim, og samarbeider tett med NTNU. RISE PFI er et datterselskap av det svenske forskningsinstituttet RISE (Research Institutes of Sweden AB). RISE har samlet 2200 ansatte fordelt på 6 divisjoner, der RISE PFI er en del av divisjonen RISE Bioøkonomi.

Forsker - Avanserte biobaserte materialer / Bioraffineriprosesser

Vil du være med og utvikle fremtidens biobaserte materialer, energibærere og kjemikalier?

Vi ønsker å styrke vår satsing på nye biobaserte materialer og bioraffineriprosesser, og søker en forsker med interesse for å bidra til å videreutvikle disse fagområdene.
Sentrale ansvarsområder vil være:

  • Prosjektledelse og prosjektgjennomføring
  • Etablering av nye prosjekter og nettverksbygging
  • Bidra til å videreutvikle RISE PFIs kompetanse på fagområdene

Vi ser for oss en medarbeider med dokumentert forskningskompetanse på doktorgradsnivå, sterk faglig interesse og gode samarbeidsevner. Relevant faglig bakgrunn inkluderer organisk kjemi, polymerkjemi, treforedlingskjemi og materialteknologi. Kandidater med annen relevant bakgrunn oppfordres også til å søke. Gode relasjonsbyggende egenskaper og forretningsmessig forståelse er viktig for stillingen. Det stilles høye krav til muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. 

Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for egenutvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø, spennende kundemasse og er en del av et stort internasjonalt forskningsinstitutt. RISE PFI har konkurransedyktige betingelser.

Nærmere opplysninger kan fås hos forskningssjef Karin Øyaas, tlf. 959 36 526, eller Adm.Dir. Philip Reme, tlf. 922 46 537.

Søknad sendes innen 25. august 2017 til:

RISE PFI AS,
Høgskoleringen 6B,
7491 Trondheim

 eller på e-post til firmapost@rise-pfi.no

Søknadsfrist: 25.08.2017
Web: www.rise-pfi.no

Kontakt: Forskningssjef Karin Øyaas