RBUP Øst og Sør - Postdoktorstipend i barn og unges psykiske helse, og familiearbeid

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal styrke arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. Vi driver kunnskaps- og kompetanseutvikling gjennom undervisning, forskning, utviklingsarbeid og informasjonsvirksomhet. RBUP Øst og Sør engasjerer om lag 120 årsverk inkludert Nasjonalt kompetanse-nettverk for sped- og småbarns psykiske helse og RVTS Øst. Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.

Postdoktorstipend i barn og unges psykiske helse, og familiearbeid

(førstelinjetjenester, foreldrestøtte og internett-baserte intervensjoner)

Vi søker 1-2 heltids postdoktor (åremål i inntil 4 år) med kompetanse i barns psykiske helse, foreldrestøttende tiltak, intervensjonsforskning og/eller helsetjenesteforskning. Den ene stillingen handler om innhold og struktur knyttet til utviklingen av førstelinjetjenester for barn, unge og familier i norske kommuner. Den andre skal arbeide med foreldrestøttende tiltak formidlet via tjenestene og internett.

De som ansettes vil delta i utviklingen av RBUPs konseptualisering og testing av modulære tilnærminger til barns psykiske helseutfordringer. Det innebærer å søke å bedre vanlig praksis gjennom å bygge kompetanse i kjerneelementer, snarere enn innføre flere programpakker.

Stillingen byr på god erfaring for den som vil kvalifisere seg for en forskerkarriere (eller policy-karriere) innen barn og unges psykiske helse, intervensjonsforskning, og/eller kunnskapsbasert policy- og praksisutvikling.

Vi kan tilby:

  • Interessante arbeidsoppgaver i et engasjerende miljø
  • Gode muligheter for videre kvalifisering
  • Inntil 4 års engasjement i 100 % stilling
  • Gode pensjons-, forsikrings og personalordninger

Søknaden skal inneholde:

  • En kort beskrivelse av søkerens forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen
  • Navn og kontaktopplysninger til to referansepersoner; den ene må være hovedveileder i doktorgradsarbeidet
  • CV
  • Ev. bekreftelse på at avhandlingen er innlevert
  • Liste over publikasjoner

For mer informasjon se http://www.r-bup.no/pages/RBUP_Ledigestillinger_z.html

Søknad, CV og vedlegg sendes:

stilling@r-bup.no

Søknadsfrist: 31.03.2017
Web: www.r-bup.no

Kontakt: John Kjøbli, seksjonsleder
Telefon: 936 20 252
E-post: john.kjobli@r-bup.no

Kontakt 2: Filip Drozd, forsker
Telefon: 975 16 188
E-post: Filip.drozd@r-bup.no