RBUP Øst og Sør - Post Doc. stipendiat, 100 % engasjement i 3 år

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Forskningsrådet har bevilget midler til en post doc.-stipendiat der stillingen er knyttet til prosjektet «kunnskapsoverføring i barnevernet: Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko (KOBA)». KOBA har som mål å hjelpe familier med barn i 1. – 7. klasse og som mottar hjelpetiltak fra barnevernet med å mestre skolen bedre. Prosjektet vil evaluere både effekten av skolestøtten gjennom et randomisert kontrollert design og kvaliteten på implementeringsprosessen i tjenestene.

Vi søker:

Post Doc. stipendiat, 100 % engasjement i 3 år

Post Doc. stipendiat, 100 % engasjement i 3 år

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal styrke arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern.
Vi driver kunnskaps- og kompetanse-utvikling gjennom undervisning, forskning, utviklingsarbeid og informasjonsvirksomhet.
RBUP Øst og Sør engasjerer om lag 120 årsverk, inkludert Nasjonalt kompetanse-nettverk for sped- og småbarns psykiske helse og RVTS Øst.
Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.

Arbeidsoppgaver
• Bistå i implementeringen og driften av skolestøtte-tiltaket i KOBA-prosjektet
• Delta i workshops med arbeidsgrupper i barneverntjenester
• Analysere, skrive og publisere data med spesielt fokus på effekten av skolestøttetiltaket i tråd med prosjektbeskrivelsen
• Formidle resultater

Vi søker deg som
• Har avlagt doktorgrad innenfor relevant disiplin (f.eks. psykologi, pedagogikk eller medisin) innen de siste fem årene
• Har interesse for måling av effekt av tiltak
• Er interessert i barn- og ungefeltet
• Har god evne til samhandling og dialog
• Er selvstendig og løsningsorientert
• Gjerne har erfaring fra barneverntjenesten.
• Søkere må ha gode språkkunnskaper og beherske nordisk språk og engelsk skriftlig så vel som muntlig.

Vi tilbyr
• Engasjement i 3 år
• Tilsetting august/september 2017
• Deltagelse i et viktig og aktuelt forskningsfelt
• Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
• Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss

For spørsmål om stillingen kontakt prosjektleder
Kristine Amlund Hagen på 934 10 243 eller kah@r-bup.no

Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «post doc. stipendiat KOBA»

Søknader vurderes fortløpende.

Les mer her

Søknadsfrist: 26.05.2017

Kontakt: Prosjektleder Kristine Amlund Hagen
Telefon: 934 10 243
E-post: kah@r-bup.no