Norut - Forskningssjef og Seniorforskere innen samfunnsvitenskap

Norut er Nord-Norges ledende institutt for anvendt forskning og innovasjon, med om lag 130 ansatte fordelt på kontorer i Finnmark, Troms og Nordland (se www.norut.no). Vi har særlig kompetanse på nordområdene. Norut bygger på over 30 års erfaring og ivaretar både grunnforskning, anvendt forskning og kommersialisering. Noruts forskning er basert på oppdrag fra regionale, nasjonale og internasjonale oppdragsgivere.

Forskningssjef og Seniorforskere innen samfunnsvitenskap

Den samfunnsvitenskapelige avdelingen er organisert i forskningsgruppene Innovasjon, Regional utvikling og Natur og miljø. Vi har ledig stilling for forskningssjef og 3–4 forskere med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Forskningssjefen må ha bakgrunn innenfor et av forskningsgruppenes fagområder, og vil i tillegg til lederfunksjonen ha ansvar for faglig utvikling og koordinering av akkvisisjon. Forskningssjefen inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer direkte til konsernsjef.

Vi søker faglig dyktige, erfarne og samarbeidsorienterte oppdragsforskere på alle våre samfunnsvitenskapelige områder, men er særlig interessert i kvalifikasjoner innen følgende:

  • Miljørettet samfunnsforskning - sirkulær økonomi, marin plastforsøpling og forvaltning av naturressurser
  • Samiske forhold - samisk språkbakgrunn i tillegg til relevant forskerkompetanse
  • Innovasjon - organisering, omstilling og utvikling  
  • Regional utvikling – spesielt bakgrunn i kvantitativ metode  

Samtlige stillinger er faste. Arbeidssted vil være Alta, Tromsø eller Harstad. Da vi vil styrke vårt kontor i Alta, oppfordrer vi særlig personer som ønsker å arbeide der om å søke. Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Norut har konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og holder til i moderne lokaler.

For nærmere informasjon om forskerstillingene, kontakt konstituert forskningssjef May-Britt.Ellingsen@norut.no, tlf. 452 37 115.

For informasjon om stillingen som forskningssjef, kontakt konsernsjef Ivan.C.Burkow@norut.no, tlf.913 24 360.

Søknad med CV sendes post@norut.no innen 22. mai 2017.

Søknadsfrist: 22.05.2017
Web: www.norut.no

Kontakt: Forskningssjef May-Britt Ellingsen