Norsk institutt for vannforskning (NIVA) - Laboratorieingeniør - 3 års engasjement (Seksjon for Systemer og Teknologi)

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder. NIVA-gruppen har omlag 330 medarbeidere. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, en marin forskningsstasjon ved Drøbak, samt datterselskaper i Tromsø og Chile.

Laboratorieingeniør - 3 års engasjement (Seksjon for Systemer og Teknologi)

Søknadsfrist:17.01.2017

NIVAs seksjon for Systemer og Teknologi (Systems Engineering and Technology) har en bred og helhetlig tilnærming til vannbehandlingsteknologi og arbeider  blant annet med avløpsrenseanlegg, drikkevannsbehandling og ballastvann. NIVA tester, forbedrer og utvikler nye systemer og teknologi. Seksjonens forskningsområder inkluderer bærekraftig vannressursforvaltning, risikovurdering, kvalitetsendringer under distribusjon av drikkevann og hygienisk kvalitet på badevann.  I dette arbeidet samarbeider vi bredt med andre seksjoner i NIVA og med andre forskningsinstitusjoner, forvaltning og næringsliv. NIVA er et av Norges ledende fagmiljøer for anvendt forskning innen vannsystemer og - teknologi. Seksjonen består per i dag av en gruppe på 10 høyt kvalifiserte forskere og overingeniører. For å ytterligere styrke NIVAs aktivitet innen dette fagområdet, søker vi en laboratorieingeniør for et engasjement på 3 år.

Hovedoppgaver

 • utføring av laboratoriearbeid i forskjellige forskningsprosjekt, dette innebær analyser og tekniske tjenester
 • dokumentasjon av forsøksresultat
 • etablering og standardisering av metoder
 • videreutvikling av metoder og kvalitetssikring
 • planlegging og deltagelse i forskningsarbeid på lab
 • drift av stor skala anlegg for testing av renseteknologi
 • annet feltarbeid (inkludert på båt)

Formelle kvalifikasjoner og erfaring

Du har en MSc innenfor vann og avløp, bioteknikk, bygg, miljøteknologi, prosessteknologi eller tilsvarende. BSc med praktisk erfaring vil også være aktuelt.

Vi søker etter deg som kan vise til erfaring innen følgende områder:

 • kjemisk laboratoriearbeid.  Erfaring i mikrobiologisk laboratoriearbeid er en fordel
 • drift av tekniske anlegg som for eksempel pumper, filter, ventilatorer og tilsvarende. Noe kunnskap i automatiseringsteknikk er en fordel
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjon i norsk og engelsk
 • det forutsettes at du har gode IT-kunnskaper
 • stillingen innebærer noe jobb på skip, det er derfor viktig at du trives med å jobbe utenfor kontoret. I tillegg kreves det førerkort klasse B.

Egenskaper

Du har evnen til å arbeide strukturert, effektivt og nøyaktig i en hektisk hverdag.  Du både kommuniserer og samarbeider godt med andre, og er fleksibel og initiativrik.  Du har evnen til å dele kunnskap og liker en faglig diskusjon som kan lede til alternative løsninger. Du er tålmodig og fungerer godt i veiledningsrollen. 

NIVA tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver i et ledende nasjonalt vannfaglig forskningsinstitutt
 • arbeidsplass i CIENS (Forskningssenter for miljø og samfunn) i Forskningsparken, sentralt plassert ved Blindern i Oslo.
 • et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger

Send søknad

Søknadsfrist: 17.01.2017
Web: www.niva.no

Kontakt: Wolfgang Uhl
Telefon: +47 40106655