Norsk Regnesentral - 10 ledige forskerstillinger innen statistisk modellering og maskinlæring

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv, offentlig sektor og private organisasjoner både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er statistisk modellering, maskinlæring og IKT.

10 ledige forskerstillinger innen statistisk modellering og maskinlæring

Det er stor etterspørsel etter Norsk Regnesentrals kompetanse og vi vil styrke laget.
Vi trenger både tradisjonelle statistikere og forskere i maskinlæring med dyp forståelse for stokastikk og usikkerhet. Også innen bildeanalyse og jordobservasjon ønsker vi flere forskere. 

Maskinlæring og kunstig intelligens er i vinden som aldri før. Hos oss vil du ikke bare bruke algoritmene i spennende oppdrag, du får også muligheten til å utvikle dem og forstå dem til bunns. Du vil lære alt om når tradisjonell statistisk modellering er å foretrekke og når metoder som deep learning er best. Du må både være interessert i metodeforskning, anvendelser og oppdragsforskning. Søkerne må ha mastergrad eller doktorgrad innen statistisk modellering, maskinlæring eller bildeanalyse.

Ved siden av å være en meget sterk metodiker, må du være god til å programmere og interessert i nye utviklingsverktøy. Våre forskere får muligheten til å jobbe med mange ulike metoder,  prosjekter og kunder.

Vi trenger 10 nye forskere til én eller flere av følgende anvendelser:

 • Statistikk / matematikk / maskinlæring knyttet til petroleum
  (avdeling SAND - kontakt Petter Abrahamsen, petter.abrahamsen@nr.no eller Ragnar Hauge, ragnar.hauge@nr.no)
 • Bildeanalyse / maskinlæring knyttet til bildeanalyseanvendelser
  (avdeling SAMBA - kontakt Line Eikvil, line.eikvil@nr.no,)
 • Bildeanalyse / maskinlæring knyttet til fjernmåling
  (avdeling SAMBA - kontakt Rune Solberg, rune.solberg@nr.no)
 • Statistisk modellering knyttet til klima- og miljøanvendelser
  (avdeling SAMBA - kontakt Thordis L. Thorarinsdottir, thordis@nr.no)
 • Statistisk modellering knyttet til fiskeri- og havbruksnæringen
  (avdeling SAMBA - kontakt Magne Aldrin, magne.aldrin@nr.no)
 • Statistisk modellering / maskinlæring knyttet til bank / finans / forsikring
  (avdeling SAMBA - kontakt Kjersti Aas, kjersti.aas@nr.no)
 • Statistisk modellering / maskinlæring knyttet til nye teknologibedrifter
  (avdeling SAMBA - kontakt Anders Løland, anders.loland@nr.no)

Vi tilbyr:

Fast stilling, konkurransedyktig lønn, god pensjonsordning og egen personalkantine. Norsk Regnesentral holder til i Kristen Nygaards hus ved Forskningsparken på Blindern i Oslo. SAMBA og SAND har tilsammen en kvinneandel på 1/3 og øker gjerne denne.

Søknadsfrist:Vi tar i mot og behandler søknader fortløpende. Søknad med CV, vitnemål, karakterutskrifter og attester sendes HR-kontoret per e-post som én pdf-fil til human.resources@nr.no. Si gjerne litt om hvilke(n) anvendelse(r) du er mest interessert i.

Søknadsfrist: 31.01.2018
Web: www.nr.no

Kontakt: André Teigland, Forskningssjef SAMBA/Ass. direktør NR

Kontakt 2: Petter Abrahamsen, Forskningssjef SAND