Norges musikkhøgskole (NMH) - Førstekonsulent på personal

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til på Majorstua og har 600 studieplasser og ca 200 årsverk. Høgskolen er en lA - bedrift. Les mer på www.nmh.no

Førstekonsulent på personal

Søknadsfrist 03.04.2017

I seksjon for økonomi, personal og arkiv er det ledig stilling som førstekonsulent innenfor personalområdet.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling på personalområdet
 • Bistå i tilsettingsprosesser
 • Bistå i HMS arbeid
 • Lederstøtte for rektorat og direktør
 • Sekretær for ulike utvalg
 • Oppfølging av utenlandske ansatte
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole. Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning
 • Erfaring fra offentlig forvaltning innenfor personal/HR området
 • God kjennskap til relevant lov og avtaleverk
 • Erfaring med bruk av dataverktøy som bl.a SAP er en fordel
 • Gode språkkunnskaper
 • Erfaring fra universitet- og høgskolesektoren tillegges vekt

Personlige egenskaper

 • Ansvarsfull, strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeidsegenskaper og positiv innstilling
 • God serviceinnstilling
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativer som 1408 førstekonsulent, LR 21, ltr. 50 - 60. For særlig godt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes. Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Cathrine Bøgestub, tlf. 994 53 337 eller epost cathrine.bogestub@nmh.no

Aktuelle søkere til stillingen vil bli innkalt til intervju.

Søknadsfrist 3. april 2017

Søknad sendes elektronisk, benytt link oppe til høyre på denne siden.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 03.04.2017
Web: www.nmh.no

Kontakt: Cathrine Bøgestub (Seksjonssjef)
Telefon: 994 53 337
E-post: cathrine.bogestub@nmh.no