Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) - Overingeniør, webutvikling – 17/01576

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Overingeniør, webutvikling – 17/01576

Ved IT-avdelingen er det ledig en fast stilling som overingeniør innen integrasjon, utvikling og systemdrift av webplattformer.

I perioden 2017-2018 skal det etableres ny intranettløsning for NMBU. Stillingen vil ha teknisk ansvar for intranett, med utvikling av nytt intranett i 2017 og 2018, og med vedlikehold og videreutvikling etter at nytt intranett er lansert. Vi oppfordrer nyutdannede til å søke!

IT-avdelingen har ansvaret for drift av NMBUs IT-systemer. Avdelingen har 37 heltidsansatte, pluss ca 10 deltidsansatte. IT-avdelingen har ansvar for nettverk og IT-tjenester på NMBUs campuser på Ås, Adamstuen og Sandnes.

Stillingen ligger i infrastrukturseksjonen. Infrastrukturseksjonen har ansvar for nettverk, server- og tjenesteleveranser på NMBU. Det er per i dag 10 ansatte i seksjonen.

NMBU er inne i en periode med store endringer, og endringer i organiseringen som berører denne stillingen må kunne påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling, tilpasning og drift av webplattformer basert på PHP, mysql og Linux
 • Utvikling av integrasjoner mellom NMBUs IT-systemer
 • Drift av serverplattformen Linux
 • Teknisk dokumentasjon

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

NMBU bruker Drupal som publiseringsløsning. Vi ser etter deg som har en genuin interesse for webutvikling, er oppdatert på seneste teknologier og kan løfte NMBUs kompetanse

Det kreves:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på masternivå innen programmering/utvikling. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Kjennskap til drift, integrasjon og utvikling av webplattformer
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Det er ønskelig med erfaring i bruk av Drupal

Personlige egenskaper/egnethet

 • Analytisk og god gjennomføringsevne
 • Resultatorientert
 • Initiativrik
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Metodisk og systematisk
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Innovativ

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 Overingeniør, ltr. 65-72. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved seksjonssjef Ola-Gunnar Juelsrud, tlf: +47 67 23 05 12, e-post: ola-gunnar.juelsrud@nmbu.no

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.
 

Søknadsfrist: 25.06.2017.

 

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknadsfrist: 25.06.2017
Web: www.nmbu.no

Kontakt: Seksjonssjef Ola-Gunnar Juelsrud