Norges geologiske undersøkelse (NGU) - Forsker i Maringeologi (3 år) - Geomiljø

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har 206 ansatte fra 29 nasjoner, hvorav ca. 65 prosent er forskere.

Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

Forsker i Maringeologi (3 år) - Geomiljø

Søknadsfrist:31.01.2017

Treårs engasjement - Forsker i maringeologi

Ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det ledig et tre-års engasjement som forsker i Maringeologi. Vi søker etter en forsker med mastergrad eller doktorgrad i maringeologi. Den som ansettes vil arbeide tett sammen med andre geologer og forskere, både ved NGU og utenfor NGU. Det forventes gode kunnskaper i ArcGis, og erfaring med prosessering og tolkning av multistråledata og seismikk. Hovedarbeidsoppgaven vil være tolkning og sammenstilling av maringeologiske kart i MAREANO (www.mareano.no) og kystnære kartleggingsprosjekter. Andre arbeidsoppgaver vil være deltagelse på tokt, dataprosessering, systematisering av data i databaser, presentasjon av resultater på faglige møter, publisering av prosjektresultater i rapporter og internasjonale fagtidsskrifter og popularisering av forskningsresultater. Den som ansettes må ha god kunnskap i engelsk, og norskkunnskaper vektlegges.

Maringeologi består av en gruppe på 20 forskere og 5 ingeniører i tillegg til 3 stipendiater/postdoktorer fra UiT. Laget arbeider med et vidt spekter av geologiske problemstillinger langs kysten og i fjordene, på kontinentalsokkelen og kontinentalskråningen. Viktige arbeidsoppgaver er blant anna tolkning og framstilling av maringeologiske kart og naturtypekart, og forskning relatert til grunn gass og gasshydrater. Vi har et tett samarbeid med forskningsinstitusjoner og forvaltingsorganer, oljeindustrien, og arbeider også i EU-prosjekter. NGU har et sterkt fokus på digitale arbeidsmetoder, databaser, og presentasjon av data og tolkninger fra disse på internett.

Vi kan tilby et godt og kompetent arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og gode muligheter for faglig utvikling og internasjonalt samarbeid. NGU ser mangfold som en styrke for oppgaveløsningen, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NGU er en IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Stillingen gir medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK) og lønnes etter utdanning og erfaring etter Statens hovedtariffavtale som:

Forsker med doktorgrad (stillingskode 1109) normalt avlønnet mellom 486 100 - 577 400 pr år.

Forsker med mastergrad (stillingskode 1108) normalt avlønnet mellom 412 600 - 480 900 pr år.

Søknad med CV, liste over publikasjoner, kort omtale av forskingsinteresser, vitnemål og navn og e-postadresse til to referansepersoner innen 31. januar 2017 ved å trykke ”Søk på stillingen” oppe til høyre. Ønsket tiltredelse er så tidlig som mulig i 2017.

Videre informasjon kan fås ved å kontakte:

 

 

Søkerlistene er offentlige. I følge Offentleglova § 25, andre ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd.

Ref. nr.: 02-17

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 31.01.2017
Web: www.ngu.no

Kontakt: Reidulv Bøe (Lagleder)
Telefon: +47 73904274
E-post: reidulv.boe@ngu.no

Kontakt 2: Øystein Nordgulen (Avdelingsdirektør)
Telefon: +47 73904245
E-post: oystein.nordgulen@ngu.no