Norges geologiske undersøkelse (NGU) - Avdelingsingeniør eller overingeniør, 2-års engasjement, Laboratoriet - Geologiske ressurser og miljø

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har 206 ansatte fra 29 nasjoner, hvorav ca. 65 prosent er forskere.

Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

Avdelingsingeniør eller overingeniør, 2-års engasjement, Laboratoriet - Geologiske ressurser og miljø

Søknadsfrist:07.04.2017

Norges geologiske undersøkelse (NGU) søker ny medarbeider i en midlertidig stilling med 2-års varighet. Stillingen er knyttet til NGUs laboratorium (NGU-Lab), hovedsakelig til laboratorier for separasjon av mineraler og måling av petrofysiske parametre. NGU-Labs virksomhet dekker det meste av NGUs behov for analysetjenester, og omfatter både rutine-, forsknings- og utviklingsarbeid. NGU-Labs kvalitetssystem følger kravene i ISO/IEC 17025 og er akkreditert av Norsk Akkreditering for Geologisk prøving (P08) og kjemisk analyse (P12) av vann og geologisk materiale.

Klikk her for mer informasjon om laboratoriet.

Søkeren bør ha geofaglig bakgrunn. Erfaring med programvare og utstyr for analyse av geologiske materialer er en fordel. Annen relevant bakgrunn i kombinasjon med praktisk erfaring  blir vurdert. Utstyr og rapporteringsrutiner ved laboratoriet for petrofysiske målinger er til dels spesielt utviklet ved NGU. Vi verdsetter erfaring med teknisk problemløsning eller programmering i LabView .Den tilsatte må forholde seg til bestemte, fastsatte prosedyrer, og må også kunne jobbe selvstendig og strukturert, ha gode samarbeidsevner og være villig til å dele tanker og ideer med kolleger. Den tilsatte skal utføre praktisk arbeid på laboratoriet, og bør bidra med utvikling og validering av analysemetoder og rapporteringsrutiner, styrking av laboratoriets kvalitetssystem og administrasjon av prøver. Den tilsatte bør være fleksibel og bidra ved behov ved annen analysevirksomhet.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og gode muligheter for faglig utvikling. NGU ser mangfold som en styrke for oppgaveløsningen, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NGU er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Utenlandske søkere må være motiverte til å lære seg norsk muntlig og skriftlig.

Stillingen blir lønnet i samsvar med utdanning og erfaring etter Statens hovedtariffavtale som: Avdelingsingeniør i stillingskode 1085 fra kr. 412.660,- brutto pr. år eller som  overingeniør i stillingskode 1087 fra kr. 454.700,- brutto pr. år.

Ytterligere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

  • Ana Banica, leder for NGU-Lab,  (ana.banica@ngu.no) eller  
  • Avdelingsdirektør Tom Heldal, Avdeling for geologiske ressurser og miljø, (tom.heldal@ngu.no)

Søknad med CV, vitnemål og navn og e-postadresse til tre referansepersoner sendes innen 7.april 2017 ved å trykke "Søk på stillingen" oppe til høyre.

Søkerlistene er offentlige. I følge Offentleglova § 25, andre ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd.

Ref. nr.: 06-17

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 07.04.2017
Web: www.ngu.no

Kontakt: Ana Banica (Leder for NGU-Lab)
E-post: ana.banica@ngu.no

Kontakt 2: Tom Heldal (Avdelingsdirektør, Avdeling for geologiske ressurser og miljø)
E-post: tom.heldal@ngu.no