Norges geologiske undersøkelse (NGU)  - Avdelingsingeniør, 2 års engasjement; Laboratoriet

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har 206 ansatte fra 29 nasjoner, hvorav ca. 65 prosent er forskere.

Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

Avdelingsingeniør, 2 års engasjement; Laboratoriet

Norges geologiske undersøkelse (NGU) søker ny medarbeider i en midlertidig stilling med 2-års varighet. Stillingen er knyttet til NGUs laboratorium (NGU-Lab), hovedsakelig til virksomhetene for prøvebearbeiding og for mekaniske tester av byggeråstoffer/tilslagsmaterialer. NGU-Labs virksomhet dekker det meste av NGUs behov for analysetjenester, og omfatter både rutine-, forsknings- og utviklingsarbeid. NGU-Labs kvalitetssystem følger kravene i ISO/IEC 17025 og er akkreditert av Norsk Akkreditering for Geologisk prøving (P08) og kjemisk analyse (P12) av vann og geologisk materiale.

Klikk her for mer informasjon om laboratoriet.

Ved NGUs laboratorier bearbeides geologiske prøver til ulike analyseformål. Vanlige arbeidsoppgaver for stillingen vil være saging, knusing og mølling, ved behov også tørking og sikting. Prøver som testes for mekaniske egenskaper bearbeides etter egne rutiner. Etter knusing, sikting og sortering undersøkes prøvene med dedikerte metoder (kulemølle, micro-Deval, Los Angeles). Disse metodene følger europeiske standarder eller er utviklet ved NGU.

Vår nye medarbeider vil også ha ansvar for prøvepakking og håndtering av restmateriale, samt anskaffelse av deler til utstyret. Produksjonen skjer med ulike type utstyr, og vedlikehold av disse inngår i arbeidsoppgavene.

Søkeren bør ha utdanning fra ingeniørhøgskole, teknisk fagskole eller lignende. Annen relevant bakgrunn i kombinasjon med praktisk erfaring vil bli vurdert. Det vil være en fordel med elementære kunnskaper innen geologi samt erfaring med laboratoriearbeid eller annet teknisk arbeid.

Søkeren må kunne jobbe strukturert og effektivt på egen hånd, men også søke hjelp når det trengs, holde orden, samt forholde seg til rutiner og prosedyrer. Arbeidet stiller krav til tålmodighet, nøyaktighet og teknisk kyndighet i forhold til mekanisk utstyr.  Samarbeidsevner og en positiv innstilling vil bli spesielt vektlagt. Søkeren som blir ansatt skal få intern opplæring både i prosedyrene for bearbeiding av prøver, rapportering av data og vedlikehold av utstyr. Den tilsatte skal utføre praktisk arbeid på laboratoriet, være villig til å dele tanker og ideer med kolleger og ha en god dialog med oppdragsgivere. Vedkommende bør kunne bidra med utvikling og validering, være fleksibel og bidra ved behov ved annen analysevirksomhet.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og gode muligheter for faglig utvikling. NGU ser mangfold som en styrke for oppgaveløsningen, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NGU er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Utenlandske søkere må være motiverte til å lære seg norsk muntlig og skriftlig.

Stillingen blir lønnet etter Statens hovedtariffavtale som:

Avdelingsingeniør i stillingskode 1085 fra kr. 412.660,- brutto pr. år.

Ytterligere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Ana Banica, leder for NGU-Lab, ana.banica@ngu.no  eller Tom Heldal, direktør Avdeling for Geologiske ressurser og miljø, tom.heldal@ngu.no

Søknad med CV, vitnemål og navn og e-postadresse til tre referansepersoner sendes innen26. 07. 2017 ved å trykke "søk stilling"

I henhold til offentlighetsloven § 25, andre ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd.

Søknadsfrist: 26.07.2017
Web: www.ngu.no

Kontakt: Ana Banica, leder for NGU-Lab