Norges Handelshøyskole (NHH) - Seniorrådgiver

NHH ble etablert i 1936 og utgjør sammen med SNF og AFF NHH-miljøet, Norges største senter for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon.
NHH har som mål å være blant de fremste i Europa innen sitt område.

Høyskolen har ca. 3300 studenter og rundt 400 ansatte, hvorav over 210 er i vitenskapelige stillinger.

Seniorrådgiver

Ved Norges Handelshøyskole (NHH) er det ledig en fast stilling (100 %) som seniorrådgiver ved Forskningsadministrativ avdeling. Forskningsadministrativ avdeling skal bidra til at NHH når sine mål innen forskning og forskerutdanning og dekker i tillegg ansvarsområder som forskningsinfrastruktur, utredning, analyse og kvalitetssikring. Stillingen vil knyttes til arbeid med eksternt finansiert forskning og NHHs strategiske mål om å øke porteføljen av eksternfinansierte prosjekter generelt og EU-prosjekter spesielt.

Som seniorrådgiver for eksternt finansierte prosjekter, med spesiell fokus på virkemiddelapparatet i Horizon 2020 og kommende rammeprogram, vil du arbeide med rådgivning og forskerstøtte gjennom hele livssyklusen for prosjektene. Arbeidet foregår i tett samarbeid med fagstab og ledelse.

Vi ser etter deg som trives med en variert arbeidshverdag som spenner fra rådgivning og relasjonsbyggende arbeid til informasjon, kvalitetssikring, samt bistå i drift og rapportering. Du evner å jobbe selvstendig og tar initiativ til tiltak og aktiviteter som øker vår innsikt og innflytelse i EUs forskningsprogrammer.
Kvalifikasjoner:
• krav om høyere utdanning på masternivå (bakgrunn innen høyskolens fagområder vil bli ansett som en fordel)
• erfaring fra søknadsskriving, kjennskap til EU, herunder EUs forsknings- og innovasjonspolicy og rammeprogram for forskning vektlegges
• god kjennskap til UH-sektoren, det norske forskningslandskapet og finansieringen av norsk forskning er et krav
• erfaring med internasjonal relasjonsbygging innen forskning, samt etablering og gjennomføring av internasjonale forskningsprosjekter er ønskelig
• god kunnskap om regelverket knyttet til forskningsaktivitet (spesielt innenfor EU-området) er ønskelig
• kontaktnett fra relevante virksomheter knyttet til vår forskning er en fordel

Personlige egenskaper:
• strategiske, analytiske og resultatorienterte evner
• meget gode samarbeidsevner
• svært gode engelskkunnskaper, gjerne også mestre andre europeiske språk
• svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (engelsk i stor grad arbeidsspråk)
• interesse for å videreutvikle egen kompetanse, samt å bidra til andres kompetanseutvikling
• stor arbeidskapasitet

NHH kan tilby:
• Varierte faglige utfordringer
• Gode utviklingsmuligheter
• Et godt arbeidsmiljø
• Fleksibel arbeidstidsordning
• Gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse (www.spk.no)
• Inkluderende arbeidsliv
• Velferdsgoder som subsidiert trening hos SiB, bedriftshytte og gratis parkering 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1364 seniorrådgiver mellom kr 569 000,- 623 900,- avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % som innskudd i Statens Pensjonskasse.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere til stillingen som seniorrådgiver, kan stillingskoden rådgiver (stillingskode 1434, kr 490 900,- - 558 500,-) vurderes for rette vedkommende.
Det må påregnes endringer i arbeidsoppgaver og/eller organisering over tid.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.
Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.
Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til seniorrådgiver Bjarte Grønner, tlf. 948 33 139 eller avdelingsleder Linda Rud, tlf. 906 76 842.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 26.05.2017
Web: www.nhh.no

Kontakt: Seniorrådgiver Bjarte Grønner

Kontakt 2: Avdelingsleder Linda Rud