Nordlandsforskning - Forskere innen marin ressursforvaltning

Forskere innen marin ressursforvaltning

Nordlandsforskning er på jakt etter miljø- og samfunnsforskere med kompetanse innen marin ressursforvaltning.

Nordlandsforskning AS er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med ca 45 ansatte, lokalisert i Bodø, med avdelingskontorer i Svolvær og Mo i Rana. Instituttet har basisbevilgning fra Norges Forskningsråd, men hovedinntektene er relatert til bidrags og oppdragsforskning nasjonalt og internasjonalt. Vi har dyktige forskere, spisskompetanse på flere områder, godt omdømme og gode samarbeidsrelasjoner med universitets- og forskningsmiljøer, næringslivet og offentlig sektor. Instituttet har tre forskningsfelt som er vektlagt: Velferd, Miljø og Næring. Flere opplysninger finner du på nettsiden www.nordlandsforskning.no.

Forskningsgruppen Miljø og samfunn har behov for flere forskere med relevant bakgrunn fra en eller flere av våre marine strategiske områder; klimaendringer og havforsuring, fiskeri og havbruk, tareskog og algedyrking, marin forsøpling, petroleum og cruise i Arktis, kystsoneforvaltning og GIS.

Du bør ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Vi ønsker forskere som har erfaring med oppdragsforskning og prosjektledelse; som publiserer vitenskapelig og har nasjonale og internasjonale nettverk. Dersom du ikke har doktorgrad bør du være interessert i en slik karrierevei.

Vi har et svært godt arbeidsmiljø og høy trivsel. Som forsker får du stor frihet og selvstendighet i arbeidshverdagen, men også stort ansvar for å bidra til inntjening. Det er til tider høyt arbeidstempo og intensiv jobbing i et kreativt og dynamisk fagmiljø. Egeninitiativ til initiering av prosjekter, tverrfaglig arbeid og profesjonell gjennomføring og leveranse av forskningsprosjekter, utredninger og evalueringer til både privat og offentlig sektor er hovedoppgavene. Erfaring med søknader overfor Forskningsrådet og EU vil vektlegges.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, like å jobbe tverrfaglig og ha evnen til å formidle resultater. Gode språkkunnskaper i engelsk, både muntlig og skriftlig, er et krav og du bør beherske norsk / skandinavisk både skriftlig og muntlig. Tilsettingstidspunkt diskuterer vi, og lønn følger lokal særavtale.

Søknad sendes per e-post til nf@nforsk.no

Søknadsfrist: 16.01.2018
Web: www.nforsk.no

Kontakt: Adm. direktør Iselin Marstrander
Telefon: 404 08 365
E-post: ima@nforsk.no

Kontakt 2: Forskningsleder Ingrid Bay-Larsen
Telefon: 4124 9314
E-post: iby@nforsk.no