Nord universitet - Rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i Opplæringen

Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag. Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Med nærhet til samfunns- og arbeidsliv skal Nord universitet bidra til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er et ressurssenter med en digital ressursbase som har som overordnet mål å styrke kvaliteten i kunst- og kulturfagene i opplæringen. Senterets målgruppe er lærere og ledere i barnehage- og skoler, andre ansatte i barnehage og skoler og skole- og barnehageeiere. KKS samarbeider med aktuelle nasjonale og internasjonale faglige nettverk, organisasjoner og miljøer.

KKS ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2007. Faglig styring og oppfølging av senteret er delegert fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet, og driften er delegert til Nord universitet. Fra 1.01.2018 vil senteret være fullt underlagt Nord Universitet, både administrativt og faglig.

Se vår hjemmeside kunstkultursenteret.no for mer informasjon

Rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i Opplæringen

Søknadsfrist 01.10.2017

Vi søker deg som er engasjert, nytenkende og kreativ

Ansvar og oppgaver

Stillingens ansvarsområder vil spesielt være rettet inn mot barnehage, men også litt på småskoletrinnet.

Arbeidsoppgavene vil i stor grad dreie seg om å utvikle og spre støtte og veiledningsmateriell til barnehageansatte innen fagområde, samt veilede og inspirere styrere/rektorer, barnehageansatte og lærere i arbeidet med kunst og kulturfagene.

Kompetansekrav

  • Den som tilsettes må ha høyere relevant utdanning som barnehagelærer, fortrinnsvis på masternivå.
  • Praksis fra barnehage og erfaring med rammeplanområdet kunst, kultur og kreativitet vil bli vektlagt.
  • Kandidater med fordypning og/eller erfaring innenfor kunst- og kulturfag i opplæringen vil prioriteres.
  • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper, aktuell erfaring og/eller kompetanse.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Vi søker deg som er engasjert, nytenkende og kreativ. Evne til samarbeid eksternt og internt vil være viktige egenskaper. Vi forventer at du tar særlig ansvar for din del av jobben, samtidig som du jobber tett med dine kollegaer. Vi er 10 ansatte som er opptatt av å gjøre hverandre gode og jobbe sammen. God språklig formuleringsevne og formidlingsevne vektlegges.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.500, kode 1434 Rådgiver.

Årslønn: kr. 466 500,- - 499 600,-. I spesielle tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går 2 % lovfestet tilskudd til Statens pensjonskasse.

  • God låne-forsikrings og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
  • En arbeidsplass i stadig utvikling
  • Fleksibel arbeidstid
  • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Senterleder Kirsti Saxi tlf.: +47 959 90 782, epost: kirsti.saxi@nord.no

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 01.10.2017

All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30071706

Søk på stillingen

fnokode:1234

Søknadsfrist: 01.10.2017
Web: www.nord.no

Kontakt: Kirsti Saxi (Senterleder)
Telefon: +47 959 90 782
E-post: kirsti.saxi@nord.no