Nofima  - Ledig stilling som markedsforsker

Nofima er et stort næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 360 ansatte. Årlig omsetning er rundt 600 millioner kroner.

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og Ås.

Ledig stilling som markedsforsker

Om stillingen

Nofima har en ledig en stilling som forsker ved senter for markedsforskning med arbeidssted Tromsø.

Senter for markedsforskning har et overordnet mål om å være ledende på forskningsbasert kunnskap om markeder og markedsføring som skaper verdi for norsk sjømatindustri, forvaltning og forbrukere. Senteret har i dag åtte forskere.

Sentrale forskningsområder ved senteret er forbrukeratferd, industriell kjøpsatferd, og markedsføringsstrategi. Vi er i ferd med å bygge opp kompetanse på markedsadgang. Vår forskning på markedsadgang har fokus på ikke-tariffære forhold som har betydning for sjømatnæringen, og som bidrar til uforutsigbarhet i eksporten av norsk sjømat.

Det kan være krav til sertifisering, merking, eller andre krav som oppstår hos kundene. Markedsadgang kan også være relatert til nye omsetningskanaler som oppstår, for eksempel netthandel i ulike former, og krav relatert til disse.

Vi søker i første omgang en erfaren forsker, fortrinnsvis med doktorgrad innen markedsforskning som vil jobbe sammen med et team på tema markedsadgang. Unge forskere med et relevant fagområde oppfordres likevel å søke.

Forskeren som blir ansatt vil ha ansvar for akkvisisjon og gjennomføring av prosjekter, samt publisering og formidling.

Krav til kompetanse og erfaring innen et eller flere av følgende områder

  • Forskningserfaring, fortrinnsvis på doktorgradsnivå innen relevant fagområde
  • Prosjektledelse
  • Forståelse av norsk sjømatnæring
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og norsk

Følgende vil også vektlegges

  • Erfaring med tverrfaglig og internasjonalt samarbeid
  • Evne til å innhente prosjekter gjennom virkemiddelapparatet
  • Evne til å motivere og inspirere
  • Evne til å jobbe godt både selvstendig og som del av en gruppe
  • Erfaring med ulike kommunikasjonsformer (sosiale medier, vitenskapelige og populærvitenskapelige framstillinger av eget arbeid)

Om Nofima

Nofima kan tilby en arbeidsplass i utvikling med en visjon om å være med å skape en matnæring som framtidens generasjoner kan være stolte av. Sjømatdivisjonen er et sterkt fagmiljø som dekker alle ledd i verdikjeden innen sjømat fra fangst/merd til forbruker. Ansatte har gode muligheter for teoretisk og praktisk arbeid.

Nofima tilbyr konkurransedyktige betingelser, pensjon og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid. Reisevirksomhet må påregnes.

For mer informasjon om stillingen kontakt forskningssjef Pirjo Honkanen, tlf. +47 776 29037, e-post: pirjo.honkanen@nofima.no

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 21.05.2018
Web: www.nofima.no

Kontakt: Forskningssjef Pirjo Honkanen