Nofima - Ledig stilling som forsker innen akvakultur

Nofima er et stort næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 360 ansatte. Årlig omsetning er rundt 600 millioner kroner.

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og Ås.

Ledig stilling som forsker innen akvakultur

Om stillingen

Forskning, utvikling og innovasjon for framtidens akvakulturindustri er et satsningsområde i Nofima. Sentralt i utviklingen av en bærekraftig akvakulturproduksjon står kunnskapen om oppdrettsdyrenes biologiske behov og velferd i ulike livsstadier og under ulike miljøbetingelser.

Nofima har ledig stilling som forsker innen produksjonsbiologi med arbeidssted Tromsø. Forskergruppen arbeider med prosjekter knyttet til sentrale utfordringer som lakselus, rømming, stress, fôring og produksjonsoptimalisering i ulike systemer og under ulike miljøbetingelser (særlig vannkvalitet) samt utvikling av nye oppdrettsarter.

Vi søker etter en forsker med erfaring innen akvakulturforskning som vil finne det interessant å jobbe med næringsrelevante problemstillinger.

Hovedoppgavene for forskeren vil være prosjektledelse, utarbeidelse og gjennomføring av forsøksplaner i laboratorie- og pilotskala, bearbeiding av resultater, rapportskriving og publisering i vitenskapelige tidsskrift, og ikke minst utvikling av kontaktnett i industriene som driver med akvakultur.

Krav til kompetanse og erfaring

 • Forskningserfaring (fortrinnsvis på dr. gradsnivå eller tilsvarende) innen ett eller flere av følgende fagområder:
  • Dyrevelferd
  • Fysiologi
  • Adferd
  • Produksjonsteknologi (land og sjø, lukkede og åpne systemer)
  • Sensorteknologi (miljømessige og biologiske parameter)
 • Big data eller gode ferdigheter innen tallbehandling
 • Prosjektledelse og prosjektarbeid
 • God forståelse av og kontakt med akvakulturindustrien
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og ett eller flere nordiske språk

Følgende vil også vektlegges

 • Erfaring med innovasjonsarbeid, helst i nær kontakt med industri
 • God kjennskap til relevant norsk industri
 • Erfaring med tverrfaglig og internasjonalt samarbeid
 • Evne til å hente inn prosjekter gjennom virkemiddelapparatet
 • Evne til å motivere og inspirere
 • Evne til å jobbe godt både selvstendig og som del av en gruppe
 • Erfaring med ulike kommunikasjonsformer (sosiale medier, vitenskapelige og populærvitenskapelige framstillinger av eget arbeid)

Om Nofima 

Nofima kan tilby en arbeidsplass i utvikling med en visjon om å være med å skape en oppdrettsnæring som framtidens generasjoner kan være stolte av.

Akvadivisjonen er et sterkt fagmiljø som dekker alle ledd i den verdikjeden som akvakulturindustrien representerer. Ansatte har gode muligheter for teoretisk og praktisk arbeid.

Nofima tilbyr konkurransedyktige betingelser, pensjon og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

For mer informasjon om stillingen kontakt forskningssjef Hilde Toften tlf: +47 29053/91791424 e-post: hilde.toften@nofima.no eller seniorforsker Atle Mortensen, tlf: +47 91156808, e-post: atle.mortensen@nofima.no.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 21.05.2018
Web: www.nofima.no

Kontakt: Forskningssjef Hilde Toften