Nofima - Forsker innen emballering av mat søkes

Nofima er et stort næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 350 ansatte. Årlig omsetning er rundt 500 millioner kroner. Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og Ås.

Forsker innen emballering av mat søkes

Vil du være med å skape fremtidens konsepter for emballering? Vi har ledig stilling som forsker i emballeringsgruppen hos Nofima på Ås. Innovativ og bærekraftig emballering av mat er et av Nofimas strategiske forskningsområder. Riktig emballering for optimal kvalitet, holdbarhet og redusert matsvinn er målet. I emballeringsgruppen vil du jobbe med emballering av kjøtt, fisk, frukt og grønnsaker. Produktenes krav til beskyttelse og ønsket holdbarhetstid krever fokus både på emballasjemateriale og emballeringsmetode. Aktiv og intelligent emballering samt nye biobaserte emballasjematerialer og økte krav til gjenvinning vil være noen av driverne for fremtidige, lønnsomme og bærekraftige løsninger som ivaretar den sirkulære økonomien.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Anvendt forskning
  • Vitenskapelig publisering
  • Kontakt mot industri både nasjonalt og internasjonalt
  • Skaffe nye forskningsprosjekter gjennom nasjonale og internasjonale søknader
  • Formidling av forskningsresultater

Krav til kvalifikasjoner:

  • Doktorgrad og faglig styrke innen ett eller flere av følgende fagområder; materialteknologi, polymerteknologi, matvitenskap eller annet relevant område
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Positiv, løsningsorientert og gode samarbeidsegenskaper
  • Erfaring med tverrfaglig problemstillinger
  • Initiativrik og selvdreven

Vi kan tilby et sterkt fagmiljø, spennende forskningsprosjekter og et profesjonelt, godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Vi ønsker en person som liker å jobbe i et flerfaglig, anvendt forskningsmiljø og med eksterne samarbeidspartnere fra emballasje- og matnæringen. Arbeidssted er Ås, og noe reiseaktivitet må påregnes.

Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og erfaring, samt gode pensjons- og personforsikringer.

For nærmere informasjon eller spørsmål vedrørende stillingen kontakt seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen tlf: +47 64 97 02 80 eller forskningssjef Helga Næs tlf: +47 64 97 02 96.

Søk stillingen her

Søknadsfrist: 08.10.2017
Web: www.nofima.no

Kontakt: Seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen

Kontakt 2: Forskningssjef Helga Næs