Nofima AS - Researcher within bioprocess and feed technologies

Nofima er et stort næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 360 ansatte. Årlig omsetning er rundt 600 millioner kroner.

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og Ås.

Researcher within bioprocess and feed technologies

Nofima har ledig stilling som forsker innen bioprosess- og fôrteknologi med arbeidssted Bergen. Forskning, utvikling og innovasjon for framtidens ingrediens- og fôrindustri er et satsningsområde i Nofima. Sentralt i utviklingen av sirkulær økonomi står tilgang og utnyttelse av biprodukter og nye alternative ressurser og Nofima, sammen med andre institusjoner i Bergen, er i ferd med å bygge opp den nasjonale infrastrukturplattformen Aquafeed Technology Centre.

Forskergruppen arbeider med prosjekter knyttet til anvendelse av råstoff og ingredienser basert på marine, animalske, plante-, alge- og insektbiomasser.

Vi søker etter en forsker med erfaring innen prosess/kjemiteknikk og ingrediens-, fôr- eller næringsmiddelteknologi som vil finne det interessant å jobbe med prosess- og produktutvikling og karakterisering av produktegenskaper.

Hovedoppgavene for forskeren vil være prosjektledelse, utarbeidelse og gjennomføring av forsøksplaner i laboratorie- og pilotskala, bearbeiding av resultater, rapportskriving og publisering i vitenskapelige tidsskrift og ikke minst utvikling av kontaktnett i industriene som driver med bioprosessering og fôrteknologi.

Krav til kompetanse og erfaring:

 • Forskningserfaring (fortrinnsvis på dr. gradsnivå eller tilsvarende) innen ett eller flere av følgende fagområder:
  • Separasjon og raffinering av biologisk råstoff (nedstrømsteknologi)
  • Industriell framstilling av ingredienser, fôr og næringsmiddelprodukter
  • Generell kunnskap innen kjemitekniske enhetsoperasjoner og prosessteknologi
  • Sammenhengen mellom prosessbetingelser og produktets kjemiske, fysikalske, reologiske, ernæringsmessige og bakteriologiske egenskape
 • Prosjektledelse
 • God forståelse av og kontakt med fôr- og/eller ingrediensindustri
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og ett eller flere nordiske språk

Følgende vil også vektlegges:

 • Erfaring med innovasjonsarbeid, helst i nær kontakt med industri
 • God kjennskap til relevant norsk industri
 • Erfaring med tverrfaglig og internasjonalt samarbeid
 • Evne til å hente inn prosjekter gjennom virkemiddelapparatet
 • Evne til å motivere og inspirere
 • Evne til å jobbe godt både selvstendig og som del av en gruppe
 • Erfaring med ulike kommunikasjonsformer (sosiale medier, vitenskapelige og populærvitenskapelige framstillinger av eget arbeid)

Om stillingen

Nofima kan tilby en arbeidsplass i utvikling med en visjon om å være med å skape en oppdrettsnæring som framtidens generasjoner kan være stolte av.

Akvadivisjonen er et sterkt fagmiljø som dekker alle ledd i den verdikjeden som akvakulturindustrien representerer. Ansatte har gode muligheter for teoretisk og praktisk arbeid.

Nofima tilbyr konkurransedyktige betingelser, pensjon og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

For mer informasjon om stillingen kontakt seniorforsker Åge Oterhals, tlf: +47 95 70 46 69, e-post: aage.oterhals@nofima.no eller forskningssjef Mari Moren tlf: +47 555 01 272 e-post: mari.moren@nofima.no.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 26.02.2018
Web: www.nofima.no

Kontakt: Seniorforsker Åge Oterhals

Kontakt 2: Forskningssjef Mari Moren