NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Seksjonssjef studieseksjonen

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Seksjonssjef studieseksjonen

Ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap er det ledig en fast stilling som seksjonssjef i studieseksjonen fra høsten 2017. Arbeidssted er for tiden på Dragvoll.

Fakultetet er et av NTNUs største med ca. 7750 studenter, ca. 700 årsverk og et budsjett på ca. 630 mill. kroner i ordinær statlig bevilgning. Vi utdanner samlet sett flere studenter enn noe annet fakultet i landet. Fakultetet har forsknings- og undervisningsaktivitet innen sosialfag og psykologi, samfunnsvitenskapelige disipliner og lærerutdanning. Forskerne våre samarbeider med andre miljø ved NTNU, og har sentrale roller i nasjonale og internasjonale nettverk både innen utdanning og forskning. Som samfunns- og utdanningsvitenskapelig fakultet søker og formidler vi ny kunnskap om mennesker, organisasjoner og samfunnsforhold.

Fakultetsadministrasjonen er en stabs- og servicefunksjon for fakultetets ledelse, institutter og studenter og er delt inn i fire seksjoner og stab, se NTNU SU-fakultetet. Studieseksjonen har for tiden 12 ansatte.

Studieseksjonen skal bidra til å realisere NTNUs og fakultetets strategi og mål for utdanning.

Seksjonens hovedansvarsområder er studieprogramportefølje, kvalitetsarbeid, studie-forvaltning, etter- og videreutdanning og internasjonalisering. Seksjonen har ansvar for rådgivning og utredning innen studieområdet for fakultetets ledere og organer, og yter støtte til instituttadministrasjonene. I tillegg bidrar seksjonen til utvikling av studieområdet ved hele NTNU gjennom deltakelse i prosjekter, prosessutvikling og samarbeid på tvers av enheter. 

Vi søker etter en leder som bidrar til å operasjonalisere og gjennomføre fakultetets strategier og prioriteringer og som evner å lede dyktige og engasjerte medarbeidere på en måte som skaper motivasjon og muligheter for vekst og utvikling.

Seksjonssjefen rapporterer til administrativ leder, men arbeider faglig tett med prodekan for utdanning. Stillingen inngår i dekanens administrative ledergruppe og i fakultetets administrative lederforum.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Ledelse og utvikling av seksjonen inkludert personalledelse for seksjonens ansatte
 • Lederstøtte og rådgiving til fakultet- og instituttledelse
 • Bidra til utvikling og samhandling i fakultetsadministrasjonen, med instituttene og andre nivåer og enheter ved NTNU samt med sentrale samarbeidspartnere eksternt
 • Bidra til utvikling innenfor hele det studieadministrative områder ved fakultetet og NTNU
 • Deltakelse i relevante fora, utvalg og prosjekter internt og eksternt

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå er et krav, gjerne innenfor et av fakultetets fagområder
 • Relevant ledererfaring er et krav, erfaring med personalledelse er ønskelig
 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren, til sentrale utdanningspolitiske aktører og til forvaltning er en fordel. Søkere bør være bredt utdanningspolitisk orientert og kunne dokumentere erfaring med strategisk arbeid og gjennomføring av tiltak.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk er et krav
 • God kunnskap om digitalt arbeid er en fordel

Den som tilsettes må ha

 • en åpen, inkluderende og motiverende lederstil
 • analytiske evner og være strategisk orientert samt mål- og resultatorientert
 • gode samarbeidsevner og evne til relasjonsbygging

Det legges stor vekt på personlige egenskaper som nevnt ovenfor og egnethet for stillingen.

Vi kan tilby

 • utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling og endring
 • en organisasjon hvor lederutvikling og lederteamutvikling vil være prioritert fremover 
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstige låne-, forsikrings- og pensjonsordninger
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen som seksjonssjef (kode 1211) lønnes etter minimum ltr. 51 i Statens lønnsregulativ, brutto kr 439 200 per år. Stillingen avlønnes normalt mellom lønnstrinn 70-78, brutto kr 617 400 - kr 766 200 per år. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til administrativ leder Liv Unhjem, tlf. 957 43 846, liv.unhjem@ntnu.no. Administrative spørsmål til stillingen kan rettes til HR-konsulent Brith-Eli Åsland, tlf 95018 815 eller e-post: brith.e.asland@ntnu.no

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Søknad sendes via denne siden. De mest relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Attesterte kopier av attester og vitnemål vil kreves fra kandidater som innkalles til intervju.
Merk søknaden: SU-65.

Søk her

Søknadsfrist: 13.08.2017
Web: www.ntnu.no

Kontakt: Administrativ leder Liv Unhjem
Telefon: 957 43 846
E-post: liv.unhjem@ntnu.no

Kontakt 2: HR-konsulent Brith-Eli Åsland
Telefon: 950 18 815
E-post: brith.e.asland@ntnu.no