NOFIMA - Seniorforsker innen RAS-utvikling

Nofima er et stort næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 350 ansatte. Årlig omsetning er rundt 500 millioner kroner. Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og Ås.

Seniorforsker innen RAS-utvikling

Nofima satser på forskning, utvikling og innovasjon for framtiden oppdrettsindustri. I akvakulturdivisjonen har vi en ledig seniorforsker-stilling for søkere som ønsker å jobbe i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi og med utvikling av oppdrett i lukkede anlegg. Stillingen er knyttet til senter for forskningsdrevet innovasjon SFI CtrlAQUA (www.ctrlaqua.no). Vi søker etter en seniorforsker med både praktisk og teoretisk erfaring innen oppdrettsteknolog i f.eks. hydrodynamikk, sensorer, vannbehandling (teknisk, kjemisk og biologisk) og/eller produksjonsbiologi hos laks i lukkede anlegg. 

Hovedoppgaven for seniorforskeren vil være å lede SFI CtrlAQUA fram til 2023. Det innebærer blant annet hovedansvar for at sentret har forventet utvikling ved å lede forsknings- og innovasjonsarbeidet, formidle forskningsresultater, være pådriver for godt samarbeidsklima mellom partnerne og medarbeidere og lede gruppemøter og årsmøter. Lederrollen kan kombineres med å ha særskilt faglig ansvar for arbeidspakker og enkeltprosjekter i SFI og arbeid for å utvikle fagområdet i tråd med divisjonens fagstrategi.

Kompetansekrav:

 • Doktorgrad og faglig styrke tilsvarende professorkompetanse, innen et eller flere av følgende fagområder:
  • Oppdrettsteknologi slik som hydrodynamikk/CFD, marin teknikk, sensorutvikling, vannbehandling (teknisk, kjemisk og biologisk)
  • Produksjonsbiologi eller helse hos laks, med fokus på oppdrett i resirkuleringsanlegg (RAS) eller flytende lukkede anlegg i sjø
 • Ledelseserfaring, prosjektledelse og personalledelse
 • God forståelse av og kontakt med dagens oppdrettsindustri
 • Erfaring og/eller kunnskap om IPR og RRI
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Krav til kvalifikasjoner og erfaring:

 • Erfaring med innovasjonsarbeid, helst i nær kontakt med næringslivet
 • God kunnskap om norsk akvakulturnæring
 • Erfaring med tverrfaglig og internasjonalt samarbeid
 • Veiledererfaring for masterstudenter, gjestestudenter og/eller PhD-studenter
 • Hente inn prosjekter gjennom virkemiddelapparatet
 • Evne til å motivere og inspirere og er resultatorientert og systematisk
 • Evne til å jobbe godt både selvstendig og som del av en gruppe
 • Erfaring med ulike kommunikasjonsformer (sosiale media, vitenskapelige og populærvitenskapelige framstillinger av eget arbeid)

SFI aktiviteter foregår på Nofimas forskningsstasjon i Sunndalsøra og i samarbeid med partnerne, mens arbeidsplass kan være enten Bergen, Tromsø eller Sunndalsøra. Det må regnes med en del reiseaktivitet.

Nofima kan tilby en arbeidsplass i utvikling med en visjon om å være med å skape en oppdrettsnæring som framtidas generasjoner kan være stolte av, et sterkt fagmiljø som dekker alle ledd i den verdikjeden som akvakulturindustrien representerer og gode pensjonsbetingelser og velferdsordninger og fleksibel arbeidstid.

Søkere må sende inn et søknadsbrev som beskriver relevant erfaring og kompetanse, en komplett CV med publikasjonsliste, kopier av vitnemål og relevante kursbevis, en beskrivelse av egne vitenskapelige arbeider som de anser som mest betydningsfulle og en liste på minimum tre referansepersoner med kontaktinformasjon.

Se også andre ledige stillinger i Nofima; 3-årig stilling som forsker i SFI CtrlAQUA og fast stilling som forsker innen RAS-utvikling i akvakulturdivisjonen.

For mer informasjon om stillingen kontakt
senterleder Åsa Espmark tlf: +47 714 00 139 e-post: Asa.Espmark@Nofima.no
Forskningssjef Hilde Toften tlf: +47 77 62 90 53 e-post: Hilde.Toften@Nofima.no eller
forskningssjef Mari Moren tlf: +47 555 01 272 e-post: mari.moren@nofima.no.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 21.09.2017
Web: www.ctrlaqua.no

Kontakt: Senterleder Åsa Espmark