NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Universitetslektor i matematikkdidaktikk – Ref.nr 18/02942

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Universitetslektor i matematikkdidaktikk – Ref.nr 18/02942

Søknadsfrist: 29.05.2018

Ved Fakultet for realfag og teknologi er det ledig en 100 % prosjektstilling som universitetslektor i matematikk og matematikkdidaktikk med varighet 1 år. Stillingen vil være innen videreutdanning av lærere under strategien kompetanse for kvalitet.

Seksjon for læring og lærerutdanning samarbeider med Seksjon for anvendt matematiske fag, ved samme fakultet, i utvikling av undervisning og forskning innen matematikk og matematikkdidaktikk. Prosjektstillingen som universitetslektor i matematikk og matematikkdidaktikk vil bli engasjert fra 1. august 2018 til 31. juli 2019, med mulighet for forlengelse

Fakultet for realfag og teknologi (RealTek) har 130 ansatte, ca. 1100 studenter, hovedsakelig på 5-årige masterstudier i teknologi (sivilingeniør), lektorutdanning i realfag, og vel 60 doktorgradsstudenter (PhD). Fakultetet er organisert i fagområder; Realfag, Anvendte matematiske fag, Bygg og arkitektur, Vann- og miljøteknikk, Maskin, prosess- og produktutvikling, Industriell økonomi, Geomatikk og Læring og Lærerutdanning. Arbeidssted er på Campus Ås.

Vedkommende som blir ansatt skal jobbe med lærere som tar videreutdanning i regi av Kompetanse for kvalitet. Kompetanse for kvalitet er et stort videreutdanningsprogram for lærere, der ansatte lærere får tilbud om videreutdanning hvert år. Se: http://www.udir.no/videreutdanning

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, lede og gjennomføre undervisning i NMBUs videreutdanningskurs Matematikk 1: 8. - 13. trinn og Matematikk 2: 8. - 13.trinn. Se mer om tilbudet på: http://www.nmbu.no/kfk
 • Delta i utvikling av studiekvalitet i videreutdanningskurs i Matematikk og i instituttets øvrige emner i matematikk og matematikkdidaktikk.

Stillingens plassering i organisasjonen kan endres og oppgaver legges til.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad i matematikkdidaktikk eller matematikk.
 • Lærerutdanning. Lektorutdanning i realfag eller PPU, med matematikkdidaktikk.
 • Relevant undervisningserfaring i matematikk og matematikkdidaktikk på universitetsnivå (emnelærer, timelærer eller hjelpelærer)
 • God kompetanse innen bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (som Canvas, Adobe Connect, streaming o.l).
 • Kompetanse innen digitale læringsressurser som GeoGebra og MATLAB
 • Erfaring med undervisning av lærere i matematikk og/eller matematikkdidaktikk
 • Norsk flytende, skriftlig og muntlig

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med etter- og videreutdanning
 • Et utviklingsorientert forhold til bruk av IKT
 • Undervisningserfaring fra videregående skole eller ungdomstrinn

Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse.

Personlige egenskaper/egnethet

Det blir vedlagt at søkeren:

 • har utpregede samarbeidsevner
 • er målrettet og effektiv
 • kan følge opp mange kontakter og oppgaver
 • er løsningsorientert, relasjonelt og faglig

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25, ltr. 47-59 (NOK 416 600 – 508 800), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved:

 • Universitetslektor Ole Mathis Kruse, koordinator for Kompetanse for kvalitet ved NMBU, tlf: +47 917 96 950, epost: ole.kruse@nmbu.no, eller
 • Amanuensis Hans-Erik Lefdal, leder for Kompetanse for kvalitet ved NMBU, tlf: +47 67 23 15 14, epost: hans-erik.lefdal@nmbu.no

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. 

Søknadsfrist: 29.05.2018

 

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 29.05.2018
Web: www.nmbu.no

Kontakt: Universitetslektor Ole Mathis Kruse (Koordinator for Kompetanse for kvalitet ved NMBU)
Telefon: +47 917 96 950
E-post: ole.kruse@nmbu.no

Kontakt 2: Amanuensis Hans-Erik Lefdal (Leder for Kompetanse for kvalitet ved NMBU)
Telefon: +47 67 23 15 14
E-post: hans-erik.lefdal@nmbu.no