NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Universitetslektor i fysikkdidaktikk – Ref.nr. 18/02938

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Universitetslektor i fysikkdidaktikk – Ref.nr. 18/02938

Søknadsfrist: 29.05.2018

Ved Fakultet for realfag og teknologi er det ledig en midlertidig 100 % stilling som universitetslektor i fysikkdidaktikk med varighet ett år fra 1.august 2018. Mulighet for forlengelse hvis finansiering.

Stillingen vil være innen videreutdanning av lærere under strategien Kompetanse for kvalitet, i seksjon for læring og lærerutdanning.  

Fakultet for realfag og teknologi (RealTek) har 130 ansatte, ca. 1100 studenter, hovedsakelig på 5-årige masterstudier i teknologi (sivilingeniør), lektorutdanning i realfag, og vel 60 doktorgradsstudenter (PhD). Fakultetet er organisert i fagområder; Realfag, Anvendte matematiske fag, Bygg og arkitektur, Vann- og miljøteknikk, Maskin, prosess- og produktutvikling, Industriell økonomi, Geomatikk og Læring og Lærerutdanning. Arbeidssted er på Campus Ås.

Vedkommende som blir ansatt skal jobbe med lærere som tar videreutdanning i regi av Kompetanse for kvalitet. Se: http://www.udir.no/videreutdanning

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning og vurdering i NMBUs videreutdanningskurs i Naturfag 1 og 2 for 8. - 13. trinn http://www.nmbu.no/kfk
 • Delta i utvikling av studiekvalitet i videreutdanningskurs i fysikk og fysikkdidaktikk og fakultetets øvrige emner i realfagdidaktikk.
 • Administrative oppgaver i forbindelse med videreutdanningskursene.

Stillingens plassering i organisasjonen kan endres og oppgaver legges til.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad eller høyere i fysikk eller fysikkdidaktikk.
 • Lærerutdanning. Lektorutdanning i realfag eller PPU, med naturfagdidaktikk og fysikkdidaktikk.
 • God kompetanse innen bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (læringsplattformer, kommunikasjonsverktøy og streaming o.l).
 • Erfaring med undervisning og administrasjon.
 • Erfaring med laboratorieundervisning.
 • Norsk flytende, muntlig og skriftlig.

Det er ønskelig med:

 • Undervisningskompetanse i matematikk
 • Et utviklingsorientert forhold til bruk av IKT
 • Undervisningserfaring fra videregående skole, eller ungdomstrinn i Norge.
 • Relevant undervisningserfaring på universitetsnivå (emnelærer, timelærer eller hjelpelærer)
 • Erfaring med undervisning av lærere i fysikk og/eller naturfagdidaktikk/fysikkdidaktikk

Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse.

Personlige egenskaper/egnethet

 • Det blir vedlagt at søkeren:
 • har utpregede samarbeidsevner
 • er målrettet og effektiv
 • kan følge opp mange kontakter og oppgaver
 • er løsningsorientert, relasjonelt og faglig

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25, lønnstrinn 47-59 (NOK 416 600 – 508 800) avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved:

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. 

Søknadsfrist: 29.05.2018

 

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 29.05.2018
Web: www.nmbu.no

Kontakt: Ole Mathis Kruse (Universitetslektor)
Telefon: +47 917 96 950
E-post: ole.kruse@nmbu.no

Kontakt 2: Hans-Erik Lefdal (Seksjonsleder)
Telefon: +47 67 23 15 14
E-post: hans-erik.lefdal@nmbu.no