NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Professor/Førsteamanuensis ved NMBUs Veterinærhøgskole innen Husdyrernæring/Klinisk ernæring for husdyr – ref.nr. 17/01965

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Professor/Førsteamanuensis ved NMBUs Veterinærhøgskole innen Husdyrernæring/Klinisk ernæring for husdyr – ref.nr. 17/01965

Søknadsfrist: 19.6.2017

Ved Institutt for Basalfag og akvamedisin skal det ansettes en Professor eller Førsteamanuensis innen fagområdet Husdyrenæring/Klinisk ernæring for husdyr.

Stillingen skal være knyttet til forskningsgruppen Ernæring og helse hos husdyr. Den som ansettes får ansvar for undervisning innen feltet ernæring inklusive klinisk ernæring for husdyr og for forskningen innen samme område. Forskergruppen er svært aktiv, og hovedfokus er for tiden helsekonsekvenser, med særlig fokus på tarmhelse, av alternative fôrråvarer og ingredienser i fôr til laks og andre fiskearter i oppdrett. Forskergruppen har også forskning på landdyr som fjørfe, pelsdyr og familiedyr. Gruppen omfatter for tiden to professorer, en forsker, tre post doktorer, fire PhD-studenter og to ingeniører.

Arbeidsoppgaver

Den som skal ansettes vil få ansvar for

 • Undervisning innen husdyrernæring og klinisk ernæring for husdyr for dyrepleier- og veterinærstudenter
 • Ledelse av forskergruppen Ernæring og helse hos husdyr
 • Forskning og metodeutvikling
 • Veiledning av doktorgradsstudenter
 • Forskningsformidling og kunnskapsformidling
 • Nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt

Vedkommende vil også bli involvert i

 • Videre- og etterutdanning
 • Undervisning på PhD-kurs
 • Rådgivning og informasjon

Den som tilsettes må være villig til å påta seg andre oppgaver for NMBU, så som administrative oppgaver, utredningsarbeid og deltakelse i råd og utvalg.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

 • Veterinærmedisinsk grunnutdanning
 • Relevant forskningserfaring med doktorgrad innen husdyrernæring/klinisk ernæring for husdyr
 • Undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse (evt. forplikte seg til å gjennomgå kurs i pedagogikk innen to år etter tilsetting.
 • Veiledning av doktorgradskandidater
 • Erfaring med utarbeiding av søknader om forskningsprosjekter
 • Projektledererfaring
 • Annen administrativ erfaring
 • Evne til å kommunisere flytende, både muntlig og skriftlig, på norsk, svensk eller dansk og gode muntlig og skriftlige engelskkunnskaper.

Ønskede faglige kvalifikasjoner og erfaringer fra

 • Bruk av moderne forskningsverktøy for studier av molekylærbiologiske og morfologiske forhold i celler, vev og microbiota

Personlige egenskaper/egnethet

 • Samarbeidsevne
 • Gjennomføringsevne
 • Evne til nettverksbygging

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Mulighet for privat barnehage
 • Ulike velferdsordninger

Betenkning

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen. Den kan fås ved henvendelse til Professor Åshild Krogdahl

 

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1013 Professor (ltr. 69-) eller 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 61-77), avhengig av kvalifikasjoner. I 1011 er det ansiennitetsopprykk.

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger kan fås hos professor Åshild Krogdahl, tlf: +47 67232025, epost: ashild.krogdahl@nmbu.no

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. 

Søknadsfrist: 19.6.2017

 

Sentrale arbeider

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 17/01965 til NMBU, Institutt for Basalfag og akvamedisin, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 19.06.2017.

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 19.06.2017
Web: www.nmbu.no

Kontakt: Professor Åshild Krogdahl
Telefon: +47 67232025
E-post: ashild.krogdahl@nmbu.no