NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Konsulent/førstekonsulent innen arkiv og dokumentasjon – ref.nr. 18/02730

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Konsulent/førstekonsulent innen arkiv og dokumentasjon – ref.nr. 18/02730

Søknadsfrist: 29.05.2018

Ved Dokumentsenteret er det ledig vikariat som konsulent/førstekonsulent innen arkiv med varighet fra 01.08.2018-31.12.2018 med mulighet for forlengelse.

NMBU Dokumentsenteret er universitetets fagenhet for saksbehandling og arkiv og ligger til Personal- og organisasjonsavdelingen. Dokumentsenteret har for tiden 7 medarbeidere og ivaretar forvaltning av universitetets arkiv med viktige oppgaver knyttet til saksbehandlingsstøtte, kvalitetssikring, opplæring, postmottak og journalføring samt historisk arkiv. NMBU bruker Public 360 som elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Poståpning og journalføring av post
 • Kvalitetssikring i P360
 • Opplæring og brukerstøtte til ansatte
 • Bidra til rutineutvikling

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole fortrinnsvis innen arkivfag.
 • For tilsetting i kode 1065 konsulent kreves det 1-2 års høyere utdanning og noen års relevant praksis. Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • For tilsetting i kode 1408 Førstekonsulent kreves det utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelor-nivå eller tilsvarende. Annen dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring fra arkivarbeid i forhold til elektronisk sak/arkiv system, fortrinnsvis i P360
 • Gode digitale ferdigheter
 • Flytende norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Arbeidserfaring

Erfaring fra offentlig forvaltning, fortrinnsvis UH-sektoren vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Servicevilje og samarbeidsevne
 • Nøyaktig og strukturert
 • Personlige egenskaper vil bli høyt vektlagt
 • Evne til å sette seg inn i organisasjonens fagområder
 • Evne til å takle høyt arbeidstempo

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1065 konsulent lønnsramme 17 ltr. Lønnstrinn) Ltr 31-48 (NOK 336 900 – 423 200) 1408 Førstekonsulent lønnsramme 21 (ltr. Lønnstrinn 37-49) (NOK 361 700 – 430100) avhengig ansiennitet.

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved Arkivleder Rita Lynghaug, tlf: +47 41515866, epost: rita.lynghaug@nmbu.no

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. 

Søknadsfrist: 29.05.2018

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 29.05.2018
Web: www.nmbu.no

Kontakt: Rita Lynghaug (Arkivleder)
Telefon: +47 41515866
E-post: rita.lynghaug@nmbu.no