NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Forsker innen veterinærpatologi – Ref.nr 17/04205

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Forsker innen veterinærpatologi – Ref.nr 17/04205

Søknadsfrist: 24.10.17.

Ved Institutt for basalfag og akvamedisin, Seksjon for anatomi og patologi er det ledig stilling som forsker innen veterinærpatologi med varighet 3 år, med mulighet for forlengelse.

Seksjon for anatomi og patologi ved NMBU Campus Adamstuen har 16 vitenskapelige og 8 teknisk/administrativt ansatte. Hovedaktivitetene er undervisning og forskning innen veterinær anatomi og patologi. Forskningen er i dag konsentrert om immunsystemet hos fisk og husdyr. Hovedfokus ligger på infeksjons- og produksjonssykdommer som prionsykdom og inflammatorisk tarmsykdom.

Stillingen er knyttet til «Foods of Norway» som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd. Sentret har som hovedmål å utvikle bærekraftige fôrressurser fra underutnyttet biomasse som skog, makroalger (tang og tare) og grovfôr ved hjelp av ny teknologi. Senteret skal også utvikle robuste husdyr med høy fôreffektivitet for å øke produksjon av melk, kjøtt og fisk basert på lokale fôrressurser.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver for den som ansettes vil være

 • Vurdering av tarmhelse i drøvtyggere, en-magede husdyr og fisk fôret med nye fôrressurser. De histopatologiske og immunologiske forandringer i tarmslimhinnen og dens samspill med tarmfloraen skal undersøkes spesielt med hensyn til påvirkning av nye fôringredienser i dietten.
 • Veiledning av stipendiater og forskerlinjestudenter

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinær grunnutdannelse, der søker må kunne fremlegge dokumentasjon på norsk autorisasjon eller at norsk autorisasjon vil oppnås innen utgangen av 2017
 • Doktorgrad innen patologi
 • God kjennskap til patoanatomisk og histopatologisk vurdering av infeksjons- og produksjonssykdommer hos husdyr
 • God kjennskap til relevante teknikker innbefattende histologiske og immunhistokjemiske teknikker og konfokal mikroskopi
 • Veiledererfaring

Det er ønskelig med:

 • Kjennskap til elektronmikroskopi og molekylærbiologiske teknikker
 • God datakunnskap
 • Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • evne til selvstendig arbeid
 • gode samarbeidsegenskaper
 • personlig egnethet

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen.

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1109 Forsker, lønnsramme 24 (ltr. 57-67) (NOK 490.900-590.000). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønnsinnplassering vurderes. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved Prof. Charles McL. Press, tlf: +47 67232090, epost: charles.press@nmbu.no 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. 

Søknadsfrist: 24.10.17.

Sentrale arbeider

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 17/04205. til NMBU, Institutt for basalfag og akvamedisin, postboks 8146, 0033 Oslo, innen 24.10.17.

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 24.10.2017
Web: www.nmbu.no

Kontakt: Prof. Charles McL. Press
Telefon: +47 67232090
E-post: charles.press@nmbu.no