NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Avdelingsingeniør innen virologi - Ref.nr. 18/00857

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Avdelingsingeniør innen virologi - Ref.nr. 18/00857

Søknadsfrist: 28.02.2018.

Ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Veterinærhøgskolen er det ledig fast stilling som avdelingsingeniør innen virologi fra 01.07.2018. 
Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi består av tre fagseksjoner; seksjon for farmakologi og toksikologi, seksjon for mattrygghet, og seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi.

Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.

Instituttet er lokalisert ved Veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo. Veterinærhøgskolen er vedtatt flyttet til Ås i Akershus fylke i 2020.
Arbeidsoppgaver 

 • Forskningsoppgaver knyttet til norovirus (revers genetikk), bovint respiratorisk syncytialvirus og bovint coronavirus (fullgenomsekvensering).
 • Diagnostikk på næringsmidler (skjell, vann, grønnsaker og bær)
 • Daglig drift og rutineoppgaver
 • Laboratoriearbeid innen andre prosjekter 

Kvalifikasjonskrav for stillingen 

Faglige kvalifikasjonskrav
Det kreves:

 • Bachelor innen mikrobiologi/bioteknologi/molekylærbiologi. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring fra laboratoriearbeid med smittsomme agens
 • Erfaring med diagnostisk arbeid innen virologi

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med rensing av nukleinsyrer, RT-qPCR, ddPCR, kloning, prøvepreparering for dybdesekvensering, arbeid med cellekultur, immunfarging, fluoresensmikroskopi og flowcytometri

Personlige egenskaper/egnethet
Det kreves:

 • Gode samarbeidsevner
 • Motivasjon for arbeidsoppgavene
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Gode kunnskaper i norsk eller engelsk

Både kvinner og menn oppfordres til å søke.
NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger 

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, lønnsramme 22 (ltr. 40 - 52) (NOK 376 000 - 451 300) avhengig av kvalifikasjoner.

Søkere med mastergrad innplasseres på minimum ltr. 47.
 
Nærmere opplysning 

Nærmere opplysninger ved førsteamanuensis Mette Myrmel, seksjonsleder, tlf: +47 67232230, epost: mette.myrmel@nmbu.no 
 
Sende søknad 

Søknad sendes elektronisk via linken Søk stillingen øverst på denne siden. 

Søknadsfrist: 28.02.2018.
 
Attester/vitnemål 

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.
Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 28.02.2018
Web: www.nmbu.no

Kontakt: Førsteamanuensis Mette Myrmel (Seksjonsleder)
Telefon: +47 67232230
E-post: mette.myrmel@nmbu.no