NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Avdelingsingeniør innen skogkartlegging – ref.nr. 18/01520

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Avdelingsingeniør innen skogkartlegging – ref.nr. 18/01520

Søknadsfrist: 27.03.2018

Ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning er det ledig stilling som Avdelingsingeniør innen skogkartlegging med 12 måneders varighet. Det kan bli mulighet for forlengelse.

 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) har om lag 200 ansatte. Våre medarbeidere forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv. Fakultetet har ca 600 studenter og om lag 90 doktorgradsstudenter. Våre medarbeidere er aktive nasjonalt og internasjonalt, og fakultetet preges av en svært vital forskningskultur, noe som også gjenspeiles i våre utdanningsprogrammer. Les mer om MINA på https://www.nmbu.no/fakultet/mina.

Den som ansettes skal bidra i flere ulike forskningsprosjekter knyttet til skogkartlegging.

 

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

 • Behandling av flybilder og laserdata
 • Matching av både nye og gamle bilder fra fly og drone
 • Prosessering av GPS-data
 • Prosessering av satellittdata
 • GIS-arbeid
 • Generell datahåndtering og lagring

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Minimum bachelor innen geografi, geomatikk eller skog
 • Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Programmeringserfaring
 • Erfaring med bruk av 3D-data i skog
 • Erfaring med posisjoneringsdata
 • Erfaring med bildematching

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Evne til å arbeide nøyaktig og systematisk
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i gruppe
 • Evne til å ta ansvar og gjennomføre en oppgave, løsningsorientert

 

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger
 • Mulighet for plass i privat barnehage

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, i lønnsramme 22, ltr 36-57 (NOK 357 100 – 490 900) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn avtales.

 

 

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved:

 

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Merk søknaden med referansenr. 18/01520 

Søknadsfrist: 27.03.2018

 

 

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 27.03.2018
Web: www.nmbu.no

Kontakt: Professor Terje Gobakken
E-post: terje.gobakken@nmbu.no

Kontakt 2: Forsker Hans Ole Ørka
E-post: hans-ole.orka@nmbu.no